Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Żyj zdrowo na sportowo

czwartek, 18 lutego 2021

Masz już dosyć siedzenia w domu ?

Chcesz przeżyć niesamowitą przygodę i wcielić się w rolę profesjonalnego sportowego tancerza? Nie zwlekaj !

Stowarzyszenie Szkoła Wspólnym Dobrem, w związku z realizacją zadania grantowego pod nazwą „Żyj zdrowo na sportowo”, zaprasza na taneczne zajęcia sportowe. Uczestnikiem może być osoba spełniająca następujące kryteria: tj. pomiędzy 7 a 14 rokiem życia, z terenu gminy: Radłów, Borzęcin, Dębno, Brzesko. Grupa liczyć będzie 30 osób. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, począwszy od marca 2021 r.

Planowane jest 12 spotkań. Czas trwania zajęć - 1 godzina zegarowa, miejsce - sala gimnastyczna  w Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w  Zdrochcu.

Obowiązuje strój sportowy i obuwie zastępcze. Zajęcia są bezpłatne. W ofercie znajdą się także:
- Realizacja Videoclipu Tanecznego
- Udział w "World Talent Show & Dance Competition" 28-30 maja
- Nagrody Pamiątkowe

Zgłoszenia e-mailowe: spzdrochec@onet.pl lub telefoniczne pod numerem 600 122 503 do końca lutego. Decyduje kolejność zgłoszeń.

O terminie zajęć poinformujemy po skompletowaniu grupy. Za projekt odpowiedzialny będzie profesjonalny instruktor ze szkoły tańca "Create Yourself".  Zapisz się już dziś i "SPEŁNIAJ Z NAMI MARZENIA" .

Logo

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.