Pokaż
menu
boczne

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI

W związku z art. 3 ust. 2 pkt.9 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018  r. poz. 1454 z późn. zm.) Urząd Miejski w Radłowie  informuje o podmiotach odbierających odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe z terenu gminy Radłów oraz przypomina o obowiązkach i sankcjach niedostosowania się do przepisów z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz uchwały Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 29.10.2015 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów.

1. POSIADANIE „KOSZA NA ŚMIECI”.

Do obowiązków każdego właściciela lub użytkownika nieruchomości należy wyposażenie posesji w pojemnik na odpady komunalne („kosz na śmieci”) oraz do posiadania umowy i dowodów płacenia za korzystanie z usług firm wywozowych.

Na terenie naszej Gminy usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych świadczą firmy:

1) TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. ul. Krakowska 46, 33-100 Tarnów, tel. 14 626 35 40 NIP 873-10-14-995  REGON 850384270
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Okrężna 11, 33-100 Tarnów Tel; 14 621 82 47 NIP 873-02-08-697 REGON 850033843
3) CONTEKO  Sp. z o.o. w Radłowie ul. Woleńska 15, 33-130 Radłów, tel. 14 678 30 28 NIP 873-300-35-30 REGON 852743767
4) A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10, 41 -800 Zabrze, tel.14 668 820 404 NIP 676-215-76-48 REGON 357190739
5) Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi SURPAP s.c. ul. Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz Tel. 18 44 20 100 NIP 734-10-12-350 REGON 490376978
6) „EKOM” Maciejczyk Sp.J. ul Paderewskiego 18, 25-004 Kielce, NIP 959-10-39-983 REGON 2908044239
7) Remondis Kraków Sp. z o.o. ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków NIP 679-25-87-750 REGON 357054048
8) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Zabrzu ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze Tel. 668 820 404 NIP 648-00-00-290 REGON 272758810
9) A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o.  ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec, NIP 575-16-34-699 REGON 151361749
10) Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Korzonek 98, 42-274 Konopiska NIP 573-106-75-24 REGON 150628080
11) TEXLAND PL Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 145, lok.1, 00-453 Warszawa, NIP 701-020-37-19 REGON 142052030
12) Firma Handlowo-Usługowa „ZBYSZKO” Zbigniew Ciurej, Poręba Radlna 61A/1, 33-112 Tarnowiec, NIP 873-22-93-483, REGON 850544791, tel. 14 679 44 36
13) AVR Sp. z o.o. ul.. Józefa Dietla 93/4 Kraków, NIP 525-25-14-215, REGON 144407454
14) Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z.o.o. , ul. Barska 12,  30 - 307 Kraków, NIP 676-246-04-30, REGON 122729525

Pomimo wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Radłów, posiadanie „kosza na śmieci” jest obowiązkiem każdego właściciela lub użytkownika nieruchomości.

2. OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości, mieszkający w sołectwach, gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej lub przyłączenie do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe, zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych - „ścieków” w szczelnych zbiornikach bezodpływowych oraz do posiadania umowy i dowodów płacenia za korzystanie z usług firm wywozowych.

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych posiada:

1) Gminne Przedsiębiorstwo Kanalizacyjne Sp. z o.o. ul. Kolejowa 10, 33-132 Niedomice, Tel. 14 657 50 28
2) Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka , Niwka, 33-130 Radłów, tel. 14 678 20 83
3) Firma Handlowo-Usługowa „ZBYSZKO” Zbigniew Ciurej, Poręba Radlna 61A/1, 33-112 Tarnowiec, NIP 873-22-93-483, REGON 850544791, tel. 14 679 44 36
4) Przedsiębiorstwo Usługowo – Transportowe „TARFEK” Mariusz Malawski ul. Pracy 67, 33-111 Koszyce Wielkie,  NIP 873-102-63-72-50, REGON 850399030,
5) WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41 – 808 Zabrze NIP 648-273-04-08, REGON 241628482.
6) TOI TOI Polska, Spółka z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa , NIP 1180042784, REGON 010336146.

Za niedostosowanie się do ww. przepisów grozi kara grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016  r. poz. 250 z późn. zm.).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018  r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz  Uchwała Nr XIV/96/15 Rady Miejskiej w Radłowie  z dnia 29.10.2015 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radłów.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.