Pokaż
menu
boczne

Komisje Rady Miejskiej

 

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE:

 • Zbigniew Madej - Przewodniczący Komisji,
 • Konrad Rudziński - Członek Komisji,
 • Piotr Kapera - Członek Komisji,
 • Krzysztof Jasek - Członek Komisji,
 • Jan Kordela - Członek Komisji,
 • Daniel Wójcik - Członek Komisji,
 • Renata Dobek - Członek Komisji

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Radłowie:

 • Jan Kordela - Przewodniczący Komisji,
 • Stanisław Kotasiński - Członek Komisji,
 • Małgorzata Chrościńska – Opiła - Członek Komisji,
 • Kamil Kurzawski - Członek Komisji,
 • Daniel Wójcik - Członek Komisji.

 

Komisja Budżetowo-Finansowa, Handlu, Usług i Bezrobocia Rady Miejskiej w Radłowie:

 • Piotr Kapera - Przewodniczący Komisji,
 • Małgorzata Woźniak - Członek Komisji,
 • Marcin Małek - Członek Komisji,
 • Paweł Jachimek - Członek Komisji,
 • Renata Dobek - Członek Komisji.

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki, Bezpieczeństwa i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Radłowie:

 • Konrad Rudziński - Przewodniczący Komisji,
 • Kinga Kijak-Markiewicz - Członek Komisji,
 • Paweł Jachimek - Członek Komisji,
 • Zbigniew Madej - Członek Komisji,
 • Kamil Kurzawski - Członek Komisji,
 • Józef Trytek - Członek Komisji,
 • Stanisław Kotasiński – Członek Komisji.

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radłowie:

 • Krzysztof Jasek - Przewodniczący Komisji,
 • Małgorzata Woźniak - Członek Komisji,
 • Marcin Małek - Członek Komisji,
 • Kinga Kijak - Markiewicz - Członek Komisji,
 • Małgorzata Chrościńska – Opiła - Członek Komisji,
 • Józef Trytek - Członek Komisji.

 

Aktualizacja 28.05.2024 r.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.