Pokaż
menu
boczne

Żłobek w Radłowie

Dofinansowanie na Żłobek w Radłowie.

Gmina Radłów otrzymała dofinansowanie w kwocie 19 200,00 zł na funkcjonowanie żłobka w Radłowie w ramach Programu Maluch + 2021.
Nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Radłowie.
Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc w żłobku. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku do lat 3.
Obecnie radłowski żłobek zapewnia opiekę 19 dzieciom.

Logo

 

Aktualizacja: 26.05.2021 r.

KOLEJNE DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Z programu „Posiłek  w szkole w domu”  edycja 2021 Gmina Radłów otrzymała 44 958,00 zł, które to zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie.
Dofinansowano ze środków budżetu państwa.

 

Aktualizacja: 22.12.2021 r.

DOFINANSOWANIE MIEJSC OPIEKI W ŻŁOBKU

Gminny Żłobek w  Radłowie otrzymał dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie umowy zawartej dnia 25.10.2021 r.

Zadanie polegało na dofinansowaniu miejsc opieki w żłobku dla 20 dzieci.

Wartość dofinansowania wyniosła 21600 zł.

Całkowita wartość zadania: 348038, 61 zł.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.