Pokaż
menu
boczne

Tytuł

Sprzedaż nieruchomości w Przybysławicach
wt
24.03.2020
Sprzedaż działek gminnych

Sprzedaż nieruchomości w Przybysławicach

Burmistrz Radłowa ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Przybysławicach (2202, 2296, 2299)
czytaj więcej
Przetargi sprzedaż nieruchomości położonych w Niwce

poniedziałek, 16 marca 2020 Sprzedaż działek gminnych 

Przetargi sprzedaż nieruchomości położonych w Niwce

czytaj więcej
Sprzedaż niezabudowanej działki w Przybysławicach

środa, 18 marca 2020 Sprzedaż działek gminnych 

Sprzedaż niezabudowanej działki w Przybysławicach

czytaj więcej
Sprzedaż nieruchomości w Przybysławicach

środa, 12 lutego 2020 Sprzedaż działek gminnych 

Sprzedaż nieruchomości w Przybysławicach

czytaj więcej
Przetargi na wydzierżawienie nieruchomości rolnych

piątek, 31 stycznia 2020 Przetargi 

Przetargi na wydzierżawienie nieruchomości rolnych

Burmistrz Radłowa ogłasza ustne przetargi ograniczone na wydzierżawienie nieruchomości rolnych.
czytaj więcej
Przetarg na sprzedaż działek w Niwce

piątek, 03 stycznia 2020 Przetargi 

Przetarg na sprzedaż działek w Niwce

czytaj więcej
Przetarg na sprzedaż wikliny

poniedziałek, 28 października 2019 Przetargi 

Przetarg na sprzedaż wikliny

czytaj więcej
Przetarg na sprzedaż kotła gazowego

środa, 09 października 2019 Przetargi 

Przetarg na sprzedaż kotła gazowego

Burmistrz Radłowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż kotła gazowego ATEST-GAZ 115 kW
czytaj więcej

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.