Pokaż
menu
boczne

Wykaz Stowarzyszeń i Organizacji Pozarządowych działających na terenie gminy Radłów

 1. Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Zabawie
 2. Publiczny Samodzielny Ośrodek Zdrowia w Radłowie
 3. Ochotnicza Straż Pożarna w Radłowie
 4. Ochotnicza Straż Pożarna w Glowie
 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach
 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Przybysławicach
 7. Ochotnicza Straż Pożarna w Siedlcu
 8. Ochotnicza Straż Pożarna w Wał-Rudzie
 9. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Radłowskiej
 10. Ochotnicza Straż Pożarna w Zabawie
 11. Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrochcu
 12. Katolicko-Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe w Woli Radłowskiej
 13. Radłowskie Towarzystwo Wędkarskie
 14. Społeczny Komitet Budowy Pomnika Bohaterów Września 1939 r. w Radłowie
 15. "Wspólnota Ziemi Radłowskiej”
 16. Stowarzyszenie "Niwka Dla Dzieci"
 17. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji i Turystyki "Start" w Radłowie
 18. Rozwój Wsi Przybysławice i Pasieka Otfinowska
 19. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wał-Ruda
 20. Wspólnota Pastwiskowa w Zdrochcu
 21. KGW Marcinkowice, ”MARCINKOWICANKI” 33-272 Marcinkowice 46,
 22. KGW Zdrochec „Zdrochcanie” 33-272 Marcinkowice, Zdrochec 27
 23. KGW Zabawa, Ul. Brzozowa 51, 33-133 Wał-Ruda
 24. KGW Wał-Ruda, 33-133 Wał-Ruda 159
 25. KGW Wola Radłowska 33-133 Wał-Ruda Wola Radłowska 141
 26. KGW Brzeźnica  33-130 Radłów Brzeźnica 38
 27. KGW Biskupice  Radłowskie Ul. Bohaterów Września Dom Kultury
 28. KGW Glów, 33-130 Radłów, Glów 44
 29. KGW „Radłowski Gryf” Radłów Ul. Krótka 11, 33-130 Radłów
 30. KGW Łęka Siedlecka, 33-130 Radłów,
 31. KGW Sanoka
 32. Stowarzyszenie „Efekt” Wał-Ruda, 33-133 Wał-Ruda 52
 33. Radłowskie Forum Rozwoju
 34. Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej AMOS
 35. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu, rekreacji i turystyki „START” z siedzibą w Radłowie
 36. Ludowy Klub Sportowy „Olimpia” Biskupice Radłowskie
 37. Ludowo Uczniowski Klub Sportowy w Woli Radłowskiej
 38. Ludowo Uczniowski Klub Sportowy Radłovia Radłów
 39. Klub Sportowy „NIWKA” Niwka, 33-130 Radłów

 

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.