Pokaż
menu
boczne

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa

Plac Kościuszki 3
33 - 130 Radłów
tel. 14 678 20 36

www.kulturaradlow.pl

Dyrektor: Barbara Marcinkowska

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie jest gminną, samorządową, instytucją upowszechniania kultury.
Celem działalności Centrum Kultury jest ochrona tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego Gminy Radłów oraz jej promocja na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym oraz ogólnopolskim.
Naszą siedzibą  jest budynek radłowskiego Ratusza znajdującego się w ścisłym centrum miasta.
Profesjonalizm pracowników pozwala na to aby działalność i funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie stało na jak najwyższym poziomie.
Jako jednostka samorządowa jesteśmy organizatorem  wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, spotkań autorskich czy ciekawych koncertów. Na stałe w element naszej działalności wpisują się takie wydarzenia jak:
•    coroczne dni Miasta i Gminy Radłów
•    Dożynki Gminne
•    Wigilia na Radłowskim Rynku

Ściśle współpracujemy z jednostkami oświatowymi (szkoły oraz placówki) przy organizacji konkursów, przeglądów czy koncertów. Będąc członkiem Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu” otrzymaliśmy możliwość pozyskiwania środków unijnych. Dzięki temu mogliśmy przystąpić do realizacji projektów z wielu dziedzin. Współpracując z samorządem gminnym, powiatem jak i Stowarzyszeniem na Rzecz Sportu, Rekreacji i Turystyki „START” oraz „Radłowskim Forum Rozwoju” zrealizowaliśmy wiele projektów, m.in. przekształciliśmy salę muzyczną Gminnego Centrum Kultury na w pełni wyposażone i profesjonalne studio nagrań. Byliśmy współorganizatorem takich wydarzeń kulturalnych jak „I Światowy Zjazd Radłowian” czy największej w Małopolsce historycznej rekonstrukcji bitwy z II Wojny Światowej, która miała miejsce na terenie Gminy Radłów.
Oczywiście działalność Gminnego Centrum Kultury to nie tylko organizacja imprez czy koncertów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców organizujemy i prowadzimy różnego rodzaju zajęcia, m.in.: kursy tańca, kursy informatyczne, zajęcia plastyczne czy nauka gry na instrumentach muzycznych.
Przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie działa szereg zespołów muzycznych jak i tanecznych. Możemy się pochwalić aż czterema zespołami ludowymi. Są to: Zespół Regionalny „Biskupianie”, „Mali Biskupianie”, Zespół Ludowy „Wolanie” oraz Zespół Ludowy „Mali Radłowianie”. Pod czujnym okiem profesjonalnych pedagogów dzieci, młodzież jak i dorośli ćwiczą układy taneczne wzbogacając przy tym swoje umiejętności oraz utrwalając wśród ludności pamięć na temat tradycji i kultury ludowej. Owoce tej pracy możemy oglądać podczas gminnych uroczystości jak i różnych konkursów i przeglądów promując przy tym kulturę ludowa i tradycję w całym regionie, kraju jak i poza nim.
Nowo wyremontowana sala prób oraz studio nagrań pozwala doskonalić talenty muzyczne oraz wokalne.
W Gminnym Centrum Kultury działa kilka zespołów młodzieżowych, które grają przeróżne rodzaje muzyki:
•    Zespół Anvils: to grupa młodych muzyków znających się jeszcze z liceum, grających muzykę rockową,
•    Trio „Trzy Elementy”: trzech radłowskich muzyków pasjonujących się poezją śpiewaną i piosenką kabaretową
•    Zespół JazzBanda, który z powodzeniem łączy kilka rodzajów muzyki rozrywkowej takich jak jazz, blues czy swing.

GCKiC współpracuje z chórem parafialnym „Gaudete” oraz Orkiestrą Strażacką OSP Radłów.
Ponadto jesteśmy wydawcą Kwartalnika Informacyjnego Ziemi Radłowskiej „Radło”.
W naszym periodyku można spotkać się z najważniejszymi gminnymi wydarzeniami
i informacjami, ciekawostkami dotyczącymi ludzi, środowiska oraz historii.

Mieszkańcu… jeśli masz ochotę poszerzyć swoją wiedzę, nauczyć się tańczyć, grać bądź spędzić miło czas,  ZAPRASZAMY !!   

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.