Pokaż
menu
boczne

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa

Plac Kościuszki 3
33 - 130 Radłów
tel. 14 678 20 36

www.kulturaradlow.pl

Dyrektor: Barbara Marcinkowska

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie jest gminną, samorządową, instytucją upowszechniania kultury.
Celem działalności Centrum Kultury jest ochrona tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego Gminy Radłów oraz jej promocja na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym oraz ogólnopolskim.
Naszą siedzibą  jest budynek radłowskiego Ratusza znajdującego się w ścisłym centrum miasta.
Profesjonalizm pracowników pozwala na to aby działalność i funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie stało na jak najwyższym poziomie.
Jako jednostka samorządowa jesteśmy organizatorem  wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, spotkań autorskich czy ciekawych koncertów. Na stałe w element naszej działalności wpisują się takie wydarzenia jak:
•    coroczne dni Miasta i Gminy Radłów
•    Dożynki Gminne
•    Wigilia na Radłowskim Rynku

Ściśle współpracujemy z jednostkami oświatowymi (szkoły oraz placówki) przy organizacji konkursów, przeglądów czy koncertów. Będąc członkiem Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu” otrzymaliśmy możliwość pozyskiwania środków unijnych. Dzięki temu mogliśmy przystąpić do realizacji projektów z wielu dziedzin. Współpracując z samorządem gminnym, powiatem jak i Stowarzyszeniem na Rzecz Sportu, Rekreacji i Turystyki „START” oraz „Radłowskim Forum Rozwoju” zrealizowaliśmy wiele projektów, m.in. przekształciliśmy salę muzyczną Gminnego Centrum Kultury na w pełni wyposażone i profesjonalne studio nagrań. Byliśmy współorganizatorem takich wydarzeń kulturalnych jak „I Światowy Zjazd Radłowian” czy największej w Małopolsce historycznej rekonstrukcji bitwy z II Wojny Światowej, która miała miejsce na terenie Gminy Radłów.
Oczywiście działalność Gminnego Centrum Kultury to nie tylko organizacja imprez czy koncertów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców organizujemy i prowadzimy różnego rodzaju zajęcia, m.in.: kursy tańca, kursy informatyczne, zajęcia plastyczne czy nauka gry na instrumentach muzycznych.
Przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie działa szereg zespołów muzycznych jak i tanecznych. Możemy się pochwalić aż czterema zespołami ludowymi. Są to: Zespół Regionalny „Biskupianie”, „Mali Biskupianie”, Zespół Ludowy „Wolanie” oraz Zespół Ludowy „Mali Radłowianie”. Pod czujnym okiem profesjonalnych pedagogów dzieci, młodzież jak i dorośli ćwiczą układy taneczne wzbogacając przy tym swoje umiejętności oraz utrwalając wśród ludności pamięć na temat tradycji i kultury ludowej. Owoce tej pracy możemy oglądać podczas gminnych uroczystości jak i różnych konkursów i przeglądów promując przy tym kulturę ludowa i tradycję w całym regionie, kraju jak i poza nim.
Nowo wyremontowana sala prób oraz studio nagrań pozwala doskonalić talenty muzyczne oraz wokalne.
W Gminnym Centrum Kultury działa kilka zespołów młodzieżowych, które grają przeróżne rodzaje muzyki:
•    Zespół Anvils: to grupa młodych muzyków znających się jeszcze z liceum, grających muzykę rockową,
•    Trio „Trzy Elementy”: trzech radłowskich muzyków pasjonujących się poezją śpiewaną i piosenką kabaretową
•    Zespół JazzBanda, który z powodzeniem łączy kilka rodzajów muzyki rozrywkowej takich jak jazz, blues czy swing.

GCKiC współpracuje z chórem parafialnym „Gaudete” oraz Orkiestrą Strażacką OSP Radłów.
Ponadto jesteśmy wydawcą Kwartalnika Informacyjnego Ziemi Radłowskiej „Radło”.
W naszym periodyku można spotkać się z najważniejszymi gminnymi wydarzeniami
i informacjami, ciekawostkami dotyczącymi ludzi, środowiska oraz historii.

Mieszkańcu… jeśli masz ochotę poszerzyć swoją wiedzę, nauczyć się tańczyć, grać bądź spędzić miło czas,  ZAPRASZAMY !!   

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.