Pokaż
menu
boczne

Rada Miejska w Radłowie

 1. KAPERA Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej (dyżur: poniedziałek 15:30 - 17:00) - Radłów, ulice: Cicha, Dąbrowskiego, Krótka, Leśna, Morawa, Nowy Świat, Polna, Słoneczna, Szpitalna, Wiejska, Wiśniowa, Wodna.
 2. JACHIMEK Paweł - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Radłów, ulice: Generała Tumidajskiego, Grobla, Kolejowa, Plac Kościuszki.
 3. ŻUROWSKI Jerzy - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Radłów, ulice: Biskupska, Boczna, Glowska, Okrężna, Szkolna, Zakościele.
   
 4. Śmiałkowski Piotr -  Radłów, ulice: Brzeska, Poległych, Przelotowa, Rzemieślnicza, Woleńska.
 5. Jasek Krzysztof - Niwka.
 6. Madej Zbigniew - Biskupice Radłowskie, ulice: Batalionów Chłopskich, Jasna, Kościelna, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Spacerowa, Sportowa, Wólka.
 7. Kurzawski Kamil - Biskupice Radłowskie, ulice: Bohaterów Września, Krótka, Stanisława Mierzwy, Szkolna, Wincentego Witosa, Zagumnie, Zawodzie.
 8. Padło Bogdan - Glów, Sanoka.
 9. Radamski Adam - Łęka Siedlecka, Siedlec.
 10. Kozioł Wojciech - Marcinkowice, Zdrochec.
 11. Woźniak Małgorzata - Przybysławice.
 12. Małek Marcin - Zabawa, ulice: Akcji III Most, Błogosławionej Karoliny Kózkówny, Brzozowa, Kmiecie, Ks. Franciszka Sitki, Ks. Władysława Mendrali, Nad Jeziorem, Nadrzeczna, Podwale, Polna, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Zdarzec.
 13. Zborowska Justyna - Wał-Ruda.
 14. Nasiadka Piotr - Wola Radłowska (pozostała część wsi) numery: 37 - 54, 58 - 59, 62 - 70, 72 - 99, 103 - 105A, 107 - 109, nieparzyste: 110 - 110A, 113 - 114, 116, 121 - 124, 128, 133 - 138, 141 - 143, 146 - 149, 151 - 154, 156 - 181, 186, 191 - 194, 199 - 219, 224 - 230, parzyste: 233 - 242, 245, 252 - 265, 269 - 300, 302 - 304, parzyste: 309 - 324, 403 - 404, 415.
 15. Rudziński Wojciech - Brzeźnica, Wola Radłowska (od Radłowa do Domu Strażaka strona Lewa i Prawa, domy wzdłuż drogi do Brzeźnicy „Działki”) numery: 1 - 35, 56 - 57, 60 - 61, 71, 100 - 102, parzyste: 106 - 108A, parzyste: 111 - 112, 115 - 117 nieparzyste: 118 - 120, 125 - 126, 129 - 132, 139 - 140, 145, 150, 155 - 155A, nieparzyste: 182 - 185, 187 - 190, 197, 221 - 229A, nieparzyste: 244A - 250, parzyste: 266, 301 - 305, nieparzyste: 326 - 401, 405, 410, 420 - 422.

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Składy komisji Rady Miejskiej w Radłowie

 

Oficjalny kanał Rady Miejskiej w Radłowie (youtube) - transmisję z sesji Rady Miejskiej.

Nagrania archiwalne z obrad sesji Rady Miejskiej w Radłowie

radlow.esesja.pl - portal informacyjny Rady Miejskiej w Radłowie (terminy obrad sesji, rejestr uchwał, imienne wyniki głosowania).

Informacja dla uczestników sesji Rady Miejskiej w Radłowie dotycząca transmitowania i nagrywania obrad sesji Rady Miejskiej.

 

Oświadczenie majątkowe .docx

Oświadczenie majątkowe .pdf

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.