Pokaż
menu
boczne

Rada Miejska w Radłowie

 1. KAPERA Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej (dyżur: poniedziałek 15:00 - 17:00) - Radłów ulice: Cicha, Dąbrowskiego, Krótka, Leśna, Morawa, Nowy Świat, Polna, Słoneczna, Szpitalna, Wiejska, Wiśniowa, Wodna.
 2. JACHIMEK Paweł - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Radłów ulice: Generała Tumidajskiego, Grobla, Kolejowa, Plac Kościuszki.
 3. GŁOWA Wiesław - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Przybysławice.
 4. Śmiałkowski Piotr -  Radłów ulice: Brzeska, Poległych, Przelotowa, Rzemieślnicza, Woleńska.
 5. Żurowski Jerzy - Radłów ulice: Biskupska, Boczna, Glowska, Okrężna, Szkolna, Zakościele.
 6. Jasek Krzysztof - Niwka
 7. Madej Zbigniew - Biskupice Radłowskie ulice: Batalionów Chłopskich, Jasna, Kościelna, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Spacerowa, Sportowa, Wólka
 8. Kurzawski Kamil - Biskupice Radłowskie ulice: Bohaterów Września, Krótka, Stanisława Mierzwy, Szkolna, Wincentego Witosa, Zagumnie, Zawodzie
 9. Padło Bogdan - Glów, Sanoka.
 10. Radamski Adam - Łęka Siedlecka, Siedlec.
 11. Kozioł Wojciech - Marcinkowice, Zdrochec.
 12. Małek Marcin - Zabawa ulice: Akcji III Most, Błogosławionej Karoliny Kózkówny, Brzozowa, Kmiecie, Ks. Franciszka Sitki, Ks. Władysława Mendrali, Nad Jeziorem, Nadrzeczna, Podwale, Polna, Spokojna, Sportowa, Szkolna, Zdarzec.
 13. Kopacz Justyna - Wał-Ruda
 14. Nasiadka Piotr - Wola Radłowska (pozostała część wsi) numery: 37 - 54, 58 - 59, 62 - 70, 72 - 99, 103 - 105A, 107 - 109 nieparzyste, 110 - 110A, 113 - 114, 116, 121 - 124, 128, 133 - 138, 141 - 143, 146 - 149, 151 - 154, 156 - 181, 186, 191 - 194, 199 - 219, 224 - 230 parzyste, 233 - 242, 245, 252 - 265, 269 - 300, 302 - 304 parzyste, 309 - 324, 403 - 404, 415.
 15. Rudziński Wojciech - Brzeźnica, Wola Radłowska (od Radłowa do Domu Strażaka strona Lewa i Prawa, domy wzdłuż drogi do Brzeźnicy „Działki”) numery: 1 - 35, 56 - 57, 60 - 61, 71, 100 - 102 parzyste, 106 - 108A parzyste, 111 - 112, 115 - 117 nieparzyste, 118 - 120, 125 - 126, 129 - 132, 139 - 140, 145, 150, 155 - 155A nieparzyste, 182 - 185, 187 - 190, 197, 221 - 229A nieparzyste, 244A - 250 parzyste, 266, 301 - 305 nieparzyste, 326 - 401, 405, 410, 420 - 422.

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

Składy komisji Rady Miejskiej w Radłowie

Oficjalny kanał Rady Miejskiej w Radłowie - youtube.plYT

Nagrania archiwalne z obrad sesji Rady Miejskiej w Radłowie

radlow.esesja.pl - portal informacyjny Rady Miejskiej w Radłowie

Terminy obrad sesji, rejestr uchwał, imienne wyniki głosowania.

 

Oświadczenie majątkowe .docx

Oświadczenie majątkowe .pdf

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.