Pokaż
menu
boczne

Rada Miejska w Radłowie

 1. KAPERA Piotr - Przewodniczący Rady Miejskiej (dyżur: poniedziałek 15:00 - 17:00) - Radłów ulice: Dąbrowskiego, Krótka, Leśna, Morawa, Nowy Świat, Polna, Szpitalna, Wiejska, Wiśniowa, Wodna
 2. JACHIMEK Paweł - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Radłów, ulice: Generała Tumidajskiego, Grobla, Kolejowa, Plac Kościuszki
 3. GŁOWA Wiesław - Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej (Przybysławice)
 4. Śmiałkowski Piotr -  Radłów ulice: Brzeska, Poległych, Przelotowa, Rzemieślnicza, Woleńska
 5. Żurowski Jerzy - Radłów ulice: Biskupska, Boczna, Glowska, Okrężna, Szkolna, Zakościele
 6. Kuczek Janusz - Niwka
 7. Madej Zbigniew - Biskupice Radłowskie Posesja bez ulicy nr 17, ulice: Bohaterów Września, Krótka, Stanisława Mierzwy, Szkolna, Wincentego Witosa, Zagumnie, Zawodzie
 8. Wiśniewska-Woźniczka Elżbieta - Biskupice Radłowskie ulice: Batalionów Chłopskich, Jana Dąb-Kocioła, Jasna, Kościelna, Lipowa, Nowa, Polna, Spacerowa, Sportowa, Wólka
 9. Padło Bogdan - Glów, Sanoka
 10. Kordela Jan - Łęka Siedlecka, Siedlec
 11. Lechowicz Janusz - Marcinkowice, Zdrochec
 12. Bujak Bogdan - Zabawa, Zabawa-Podwale, Zabawa-Zdarzec
 13. Kotapka Antoni - Wał-Ruda
 14. Nasiadka Piotr - Wola Radłowska (część wsi) numery: 37-54, 58-59, 62-70, 72-99, 103-105, 107-109 nieparzyste, 110, 113-114, 116, 121-124, 127, 128, 133-138, 141-143, 146-149, 151-154, 156-181, 186, 191-194, 199-219, 224-230 parzyste, 233-242, 245, 252-265, 269-300, 302-304 parzyste, 309-324, 403-404.
 15. Kusior Jan - Brzeźnica, Wola Radłowska (od Radłowa do Domu Strażaka strona Lewa i Prawa, domy wzdłuż drogi do Brzeźnicy „Działki”) numery: 1-35, 56-57, 60-61, 71, 100-102 parzyste, 106-108A parzyste, 111-112, 115-117 nieparzyste, 118-120, 125-126, 129-132, 139-140, 145, 150, 155-155A nieparzyste, 182-185, 187-190, 197, 221-229A nieparzyste, 244A-250 parzyste, 266, 301-305 nieparzyste, 326-401, 410.

Oświadczenie majątkowe .docx

Oświadczenie majątkowe .pdf

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja PDF

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XV/110/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Uchwała Nr XXXVII/324/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r.w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2018 rok
Uchwała Nr XXXVII/325/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

Opis

DT-1/A PDF

Deklaracja od środków transportowych - DT-1

Opis

DT-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.