Pokaż
menu
boczne

Inwestycje

Rozbudowa Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich

piątek, 06 grudnia 2019 Inwestycje 

Rozbudowa Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich

Trwają pracę związane z rozbudową i przebudową części istniejącego budynku Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich.
czytaj więcej
Remont Remizy OSP w Zdrochcu

piątek, 06 grudnia 2019 Inwestycje 

Remont Remizy OSP w Zdrochcu

czytaj więcej
Renowacja cmentarzy wojennych w Niwce i Glowie

piątek, 06 grudnia 2019 Inwestycje 

Renowacja cmentarzy wojennych w Niwce i Glowie

Trwają prace przy renowacji cmentarzy wojennych w Niwce i w Glowie.
czytaj więcej
Nowe nakładki asfaltowe

piątek, 06 grudnia 2019 Inwestycje 

Nowe nakładki asfaltowe

W ramach utrzymania ścieżek rowerowych, na terenie Gminy Radłów przez Województwo Małopolskie przy współpracy z Gminą Radłów, wykonane zostały nowe nakładki asfaltowe.
czytaj więcej
Przebudowa drogi gminnej w Woli Radłowskiej

piątek, 22 listopada 2019 Inwestycje 

Przebudowa drogi gminnej w Woli Radłowskiej

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wola Radłowska.
czytaj więcej
1,1 mln zł na budowę parkingu

piątek, 22 listopada 2019 Inwestycje 

1,1 mln zł na budowę parkingu

Podczas pierwszego dnia Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski, marszałek Witold Kozłowski i wicemarszałek Łukasz Smółka wręczyli umowy i listy intencyjne w sprawie realizacji projektów z zakresu m.in.: niskoemisyjnego transportu miejskiego i infrastruktury obsługi podróżnych.

czytaj więcej

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.