Pokaż
menu
boczne

Honorowi obywatele

prof. dr hab. Franciszek Ziejka
prof. dr hab. Franciszek Ziejka

prof. dr hab. Franciszek Ziejka
Urodził się 3 października 1940 roku w Radłowie. W 1954 roku ukończył szkołę podstawową i kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Radłowie. Po jego ukończeniu zostaje studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia zwieńczył w 1963 roku tytułem magistra filologii polskiej. Kolejne etapy kariery naukowej to doktorat w 1971r., habilitacja w 1982 roku. W 1998 roku Franciszek Ziejka zostaje profesorem zwyczajnym. Ukoronowaniem kariery uniwersyteckiej prof. Ziejki jest pełniona przez dwie kadencje w latach 1999-2005 funkcja rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rektor Ziejka włożył wiele wysiłku w starania o nowe inwestycje dla uczelni. Najważniejsze z nich to bez wątpienia Trzeci Kampus w Krakowie- Pychowicach i gmach Auditorium Maximum. W 2005 objął funkcję przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. W Jego dorobku jest około 300 publikacji naukowych i popularyzatorskich, w tym książki: W kręgu mitów polskich (1977), Złota legenda chłopów polskich (1985), Paryż młodopolski (1993). Napisał również kilka sztuk teatralnych. Profesor Ziejka jest doktorem honoris causa kilku polskich uczelni. Liczne ordery, odznaczenia, nagrody i wyróżnienia są świadectwem zasług pana profesora.

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk
Prymas Polski abp Józef Kowalczyk

Prymas Polski abp Józef Kowalczyk
Urodził się 28 sierpnia 1938 roku w Jadownikach Mokrych. Uczył się w radłowskim liceum. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1955 roku wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie. W 1962 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Studiował na KUL-u w Lublinie i na Papieskim Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie, gdzie w 1968 roku uzyskał doktorat. Przez szereg lat ks. dr Józef Kowalczyk pracował w Watykanie. W 1989 roku został mianowany przez Jana Pawła II nuncjuszem apostolskim w Polsce i jednocześnie wyniesiony do rangi arcybiskupa. Święcenia biskupie przyjął 20 października 1989 roku. Z inicjatywy arcybiskupa Kowalczyka w Jadownikach Mokrych powstał Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej. W maju 2010 roku abp Kowalczyk został mianowany metropolitą gnieźnieńskim, noszącym tytuł Prymasa Polski.

Andrzej Seremet
Andrzej Seremet

Andrzej Seremet
Urodził się 10 listopada 1959 roku w Radłowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej został uczniem radłowskiego liceum. Świadectwo dojrzałości uzyskał w 1978 roku. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Karierę sędziowską rozpoczynał w Tarnowie, gdzie orzekał najpierw w Sądzie Rejonowym, a potem w Wojewódzkim. Między 1991 a 1992 rokiem przebywał w USA, a po powrocie kontynuował karierę sędziego. Kolejnym jej etapem była praca w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie, gdzie pełnił też funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. W 2008 roku, przez okres trzech miesięcy, orzekał jako sędzia delegowany w Sądzie Najwyższym. W marcu 2010 roku prezydent Lech Kaczyński powołał sędziego Andrzeja Seremeta na stanowisko Prokuratora Generalnego.

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.