Pokaż
menu
boczne

Burmistrz Miasta i Gminy Radłów

Zbigniew Mączka

test

Od 14 grudnia 2010 r. Burmistrzem Radłowa jest Zbigniew Mączka. Ma dwójkę dzieci. Urodził się w roku 1958. Ukończył technikum weterynaryjne (1973 – 78), a następnie Akademię Rolniczą w Lublinie, Wydział Weterynarii. Po odbyciu stażu i rocznej służby wojskowej w Poznaniu, podjął pracę w Borzęcinie. Od 1985 roku mieszka w Radłowie. Przed objęciem funkcji burmistrza pracował jako lekarz weterynarii, prowadząc prywatną praktykę weterynaryjną. W roku 2013 ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie na kierunku „Zarządzanie w Administracji Publicznej". Był radnym powiatowym kadencji 2006-2010. Jest osobą o poglądach prawicowych. Szczególną uwagę przywiązuję do takich słów jak tradycja, praca, rodzina, wiara w siebie. Pasjonuje się sportem, gra w tenisa ziemnego, brydża, siatkówkę i piłkę nożną. Był również członkiem zarządu LUKS Radłovia.
Odznaczony:
- medalem „XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”,
- srebrną odznaką „za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”,
- złotym medalem „XXXV-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”,
- medalem za zasługi dla „Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej”,
- Austriackim Czerwonym Krzyżem.

 

Burmistrz przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków
w każdy poniedziałek roboczy w godzinach
od 8:30 do 10:00 oraz od 15:30 do 17:00

W przypadku gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy
strony przyjmowane są w następnym dniu roboczym w tych samych godzinach.
W razie nieobecności Burmistrza strony przyjmuje osoba zastępująca.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.