Pokaż
menu
boczne

Kampania edukacyjna mieszkańców

Program ekologiczny w formie spektaklu teatralnego pt. „Jaś i Małgosia” dla najmłodszych
        
„Jaś i Małgosia”Z myślą o upowszechnianiu wiedzy ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców, w ramach działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w dniu 18 marca 2014 r., w Szkole Podstawowej w Radłowie im. Bohaterów Września 9 ( klasy I-III)  oraz  w Przedszkolach na terenie gminy Radłów odbyły się spektakle teatralne o tematyce ekologicznej pt. „Jaś i Małgosia” w wykonaniu aktorów ze Studia Małych Form Teatralnych SZTUKA z Trzebini.
W trakcie spektaklu dzieci mogły poznać istotne treści dotyczące troski o czystość środowiska. W fabułę przedstawienia wplecione były podstawowe terminy i pojęcia ekologiczne, a melodyjna muzyka, liczne piosenki i bajkowa scenografia, zrozumiała nawet dla najmłodszego widza akcja, to najważniejsza zalety tej sztuki. Dzieci chętnie i czynnie uczestniczyły w spektaklu, aktorzy starali się zaangażować dzieci do wspólnej zabawy zgodnie z zasadą edukacja przez zabawę. Spektakl był realizowany na koszt Gminy Radłów, w ramach edukacji ekologicznej.

Fotorelacja z edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Kampania edukacyjno – informacyjna nawiązująca do ekologicznego życia

Listy dla Ziemi to edukacyjna akcja proekologiczna zainicjowana przez Fundację Ekologiczną ARKA w 2013 roku w której uczestniczyła gmina Radłów. W całorocznym programie przewidziane były różne warsztaty, happeningi czy konkursy. Głównymi wydarzeniami były wielkie ogólnopolskie święto Listy dla Ziemi i obchody Dnia Ziemi. Akcja Listy dla Ziemi polega na pisaniu przez młodych ludzi  listów na wykonanym z makulatury papierze. Pisanie listów jest poprzedzone lekcjami tematycznymi w szkołach. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych.

W ramach obchodów Dnia |Ziemi uczniowie szkoły podstawowej wzięli udział w akcji „Listy dla Ziemi”. Podczas akademii zostały przeczytane listy, w których uczniowie zwracali uwagę na zagrożenia płynące dla naszej planety. Został przygotowany montaż słowno – muzyczny, w którym wiersze i piosenki nawiązywały do ekologicznego życia. W klasach I – III został przeprowadzony konkurs plastyczny „Śmieci mniej Ziemi lżej”, dla wszystkich uczestników pani Halina Winiarska przygotowała drobne upominki (sadzonki kwiatów, słodycze).

Przedszkole Publiczne w Radłowie  również wzięło udział w ogólnopolskiej akcji „Listy dla Ziemi,” organizowanym przez fundację ekologiczną Arka. Inicjatywa ta ma na celu zwrócenie uwagi na nadmiar niepraktycznych opakowań, możliwość oddawania niepotrzebnych rzeczy w dobrym stanie innym ludziom, organizowanie i uczestniczenie w wymianie np. ubrań, książek, zabawek.

Dnia 16.04.2015 r. przedszkolaki z Radłowa z radością przyłączyły się do tej akcji. Imprezę rozpoczęła pani dyrektor Ewa Tomaszewska, która przywitała wszystkie dzieci i przypomniała cel naszego spotkania. W ogrodzie przedszkolnym została zorganizowana galeria prac dzieci z oddziałów IV i V. Starszaki z gr. V rysowały „listy” do naszej planety, pokazując, że doceniają jej piękno i wiedzą, jak o nią dbać. Dzieci z gr. IV zrobiły dwa plakaty ukazujące to, w jaki sposób można wykorzystać po raz kolejny przedmioty codziennego użytku. Przedszkolaki z oddz. II wyczarowały piękne instrumenty muzyczne, wykorzystując do tego zużyte butelki, kubki. Wszyscy wykazali się ogromną kreatywnością  i doskonale poradzili sobie z tymi zadaniami. „Średniaki” sprawiły nam dużo radości, sadząc w naszym ogrodzie 3 piękne krzewy, które będą jego dużą ozdobą. Wszystkie dzieci biorące udział w happeningu zaśpiewały piosenki wychwalające piękno naszej planety. Każde z nich - jak na świadomych eko-konsumentów przystało- trzymało w rękach torby ekologiczne.

 

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.