Pokaż
menu
boczne

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa

Plac Kościuszki 3
33 - 130 Radłów
tel. 146782036

e-mail: gckicradlow@gmail.com

www.kulturaradlow.pl

Dyrektor: Barbara Marcinkowska

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie jest gminną, samorządową, instytucją upowszechniania kultury. Celem działalności Centrum Kultury jest ochrona tradycji kulturalnej i dziedzictwa kulturalnego Gminy Radłów oraz jej promocja na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym oraz ogólnopolskim. Naszą siedzibą  jest budynek radłowskiego Ratusza znajdującego się w ścisłym centrum miasta. Profesjonalizm pracowników pozwala na to aby działalność i funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie stało na jak najwyższym poziomie. Jako jednostka samorządowa jesteśmy organizatorem  wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych, sportowych, spotkań autorskich czy ciekawych koncertów.

Na stałe w element naszej działalności wpisują się takie wydarzenia jak:

  • coroczne dni Miasta i Gminy Radłów
  • Dożynki Gminne
  • Wigilia na Radłowskim Rynku

Ściśle współpracujemy z jednostkami oświatowymi (szkoły oraz placówki) przy organizacji konkursów, przeglądów czy koncertów. Będąc członkiem Lokalnej Grupy Działania „Kwartet na Przedgórzu” otrzymaliśmy możliwość pozyskiwania środków unijnych. Dzięki temu mogliśmy przystąpić do realizacji projektów z wielu dziedzin. Współpracując z samorządem gminnym, powiatem jak i Stowarzyszeniem na Rzecz Sportu, Rekreacji i Turystyki „START” oraz „Radłowskim Forum Rozwoju” zrealizowaliśmy wiele projektów, m.in. przekształciliśmy salę muzyczną Gminnego Centrum Kultury na w pełni wyposażone i profesjonalne studio nagrań. Byliśmy współorganizatorem takich wydarzeń kulturalnych jak „I Światowy Zjazd Radłowian” czy największej w Małopolsce historycznej rekonstrukcji bitwy z II Wojny Światowej, która miała miejsce na terenie Gminy Radłów.

Oczywiście działalność Gminnego Centrum Kultury to nie tylko organizacja imprez czy koncertów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców organizujemy i prowadzimy różnego rodzaju zajęcia, m.in.: kursy tańca, kursy informatyczne, zajęcia plastyczne czy nauka gry na instrumentach muzycznych.

Przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie działa szereg zespołów muzycznych jak i tanecznych. Możemy się pochwalić aż czterema zespołami ludowymi. Są to:

  • Zespół Regionalny „Biskupianie”,
  • „Mali Biskupianie”,
  • Zespół Ludowy „Wolanie”
  • oraz Zespół Ludowy „Mali Radłowianie”.

Pod czujnym okiem profesjonalnych pedagogów dzieci, młodzież jak i dorośli ćwiczą układy taneczne wzbogacając przy tym swoje umiejętności oraz utrwalając wśród ludności pamięć na temat tradycji i kultury ludowej. Owoce tej pracy możemy oglądać podczas gminnych uroczystości jak i różnych konkursów i przeglądów promując przy tym kulturę ludowa i tradycję w całym regionie, kraju jak i poza nim. Profesjonalna sala prób oraz studio nagrań pozwala doskonalić talenty muzyczne oraz wokalne.

W Gminnym Centrum Kultury działa kilka zespołów młodzieżowych, które grają przeróżne rodzaje muzyki:

  • Zespół Azyl w środku miasta: to grupa młodych muzyków, grających muzykę rozrywkową
  • Trio „Trzy Elementy”: trzech radłowskich muzyków pasjonujących się poezją śpiewaną i piosenką kabaretową.

GCKiC współpracuje z chórem parafialnym „Gaudete” oraz Orkiestrą Strażacką OSP Radłów.

Ponadto jesteśmy wydawcą Kwartalnika Informacyjnego Ziemi Radłowskiej „Radło”. W naszym periodyku można spotkać się z najważniejszymi gminnymi wydarzeniami i informacjami, ciekawostkami dotyczącymi ludzi, środowiska oraz historii.

Miejskie Centrum Kultury:

W okazałym i nowocześnie urządzonym budynku Miejskiego Centrum Kultury w Radłowie  mieści się m.in. 250-cioosobowa sala wielofunkcyjna, garderoby, kino i dwutorowa kręgielnia, kawiarnia, sala spotkań dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, również dla koła brydżowego i innych tego typu zebrań. W sali kinowej znajduje się 48 foteli, istnieje możliwość dostawienia dodatkowych puff dla dzieci, przez co seans będzie mogło obejrzeć nieco więcej osób. Miejskie Centrum Kultury powstało na ruinach budynku dawnej synagogi. Dla upamiętnienia pierwotnej funkcji budynku zachowana została część ściany dawnej synagogi, na której umieszczono tablicę pamiątkową. Warto również wspomnieć, że w okresie powojennym we wspomnianym budynku mieściło się kino,a później dyskoteka. Koszt inwestycji to prawie 6 mln złotych, z czego 2 866 934,65 zł pochodzi ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego 2014-2020, oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich. Z własnego budżetu Gmina Radłów musiała dołożyć ok. 2,5 miliona zł.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.