Pokaż
menu
boczne

Burmistrz Radłowa - Mateusz Borowiec
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 29

Zastępca Burmistrza - Sławomir Paterek
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 15

Sekretarz Gminy - Kinga Broszkiewicz-Kuchno 
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 15
Email: sekretarz@gminaradlow.pl

Skarbnik Gminy - Marta Cegielska
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 13
Email: cegielskam@gminaradlow.pl

Zastępca Kierownika USC, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Jadwiga Kumięga
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 21
Email: usc@gminaradlow.pl

Radca Prawny
14 678 20 44 lub 14 678 20 73

 

REFERATY

Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Kierownik, Stanowisko ds. infrastruktury drogowej, przygotowania inwestycji – Andrzej Janicki
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 30
e-mail: inwestycje@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa – Alina Więcek
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 28

Stanowisko ds. inwestycji i remontów - Klaudia Szpak-Krzywda
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 28

Stanowisko ds. planowania przestrzennego, budownictwa, gospodarki mieszkaniowej i geodezji - Arkadiusz Hady
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 17

Stanowisko ds. pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy zewnętrznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej - Joanna Kopeć
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 34

 

Referat Gospodarki i Środowiska

Kierownik, Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami – Franciszek Kądziela
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 26
Email: geodezja@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania zasobami mieszkaniowymi – Tadeusz Cieśla
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 25

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej gospodarowania odpadami komunalnymi – Justyna Marmol
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 19

Stanowisko ds. ochrony środowiska i rolnictwa – Natalia Pochroń
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 19

 

Referat Administracji i Spraw Obywatelskich

Stanowisko ds. kadr, BHP, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Barbara Małek
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 20
e-mail: kadry@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Patrycja Pochroń
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 16,

Stanowisko ds. kadr oświatowych – Elżbieta Janicka
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 23,

Stanowisko ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji – Maksymilian Pochroń
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 14,

Stanowisko ds. sportu i pożytku  publicznego – Kamil Sobota
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 14,

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Burmistrza, Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych Gminy  – Regina Jagiełło
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 29

Stanowisko ds. oświaty, spraw społecznych - Agnieszka Stawarz
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 31

Stanowisko ds. obsługi Klienta, Dziennika Podawczego – Anna Jurczak
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 11

Stanowisko ds. współpracy z jednostkami OSP, spraw obronnych, wojskowych i zarządzania kryzysowego - Katarzyna Maj
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 31

 

Referat Finansowo – Podatkowy

Skarbnik Gminy - Marta Cegielska
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 13
e-mail: cegielskam@gminaradlow.pl

Główna Księgowa – Bożena Kot
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Katarzyna Czuj
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Aneta Frąc
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Pochroń
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Beata Chrobak
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 32

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Ewelina Lorkiewicz
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 32

Stanowisko ds. wymiaru podatku – Ewa Rudzińska
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 22

Stanowisko ds. księgowości podatkowej – Joanna Rodak
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 22

Stanowisko ds. księgowości i podatków – Ewa Hajdas
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 22

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.