Pokaż
menu
boczne

Burmistrz Radłowa - Zbigniew Mączka
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 29
Email: burmistrz@gminaradlow.pl

Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy - Wiesław Armatys
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 15
Email: armatys@gminaradlow.pl

Skarbnik Gminy - Marta Cegielska
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 13
Email: cegielskam@gminaradlow.pl

Zastępca Kierownika USC - Jadwiga Kumięga
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 21
Email: usc@gminaradlow.pl

Radca Prawny
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 23

 

REFERATY

Biuro Obsługi Klienta

Kierownik, Stanowisko ds. Obsługi Klienta i Dziennika Podawczego, Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych Gminy, archiwum zakładowego i wycinki drzew – Agnieszka Pochroń
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 11
e-mail: apochron@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. obsługi Dziennika Podawczego, współpracy z jednostkami OSP – Małgorzata Dulian
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 11
e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Burmistrza, spraw wojskowych, obrony cywilnej  – Lidia Dobek
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 29
e-mail: dobek@gminaradlow.pl

 

Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Kierownik, Stanowisko ds. infrastruktury drogowej, przygotowania inwestycji – Andrzej Janicki
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 30
e-mail: inwestycje@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa – Alina Więcek
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 28

Stanowisko ds. realizacji inwestycji – Marta Cegielska
14 678 20 44, 14 678 20 73  w. 30

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Tomasz Gdowski
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 30

Stanowisko ds. pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy zewnętrznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej - Joanna Kopeć
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 17

 

Referat Gospodarki i Środowiska

Kierownik, Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami – Franciszek Kądziela
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 26
Email: geodezja@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania zasobami mieszkaniowymi – Tadeusz Cieśla
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 25

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej gospodarowania odpadami komunalnymi – Katarzyna Czuj
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 17

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa – Tadeusz Adamski
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 19

 

Referat Administracji i Spraw Obywatelskich

Kierownik, Stanowisko ds. kadr, BHP, nadzoru nad koordynacją bezrobocia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Barbara Małek
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 20
e-mail: kadry@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Maria Pochroń
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 16,

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, Insepktor Ochrony Danych – Piotr Chłoń
14 678 20 71 lub 14 678 20 44 w. 20,

Stanowisko ds. informatyki, informacji publicznej, bezpieczeństwa informacji – Maksymilian Pochroń
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 14

Stanowisko ds. sportu i pożytku publicznego oraz promocji gminy – Kamil Sobota
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 14

 

Referat Finansowo – Podatkowy

Skarbnik Gminy - Marta Cegielska
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 13
e-mail: skarbnik@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Maria Marcinkowska
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Elżbieta Pajdo
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i inwentaryzacji – Anna Skotnicka
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac pracowników – Aneta Frąc
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. wymiaru podatku – Barbara Gulik
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 22

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i prowadzenia stypendiów szkolnych – Ewelina Lorkiewicz (Magdalena Pajdo)
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 22

Stanowisko ds. podatku od środków transportowych oraz podatku VAT – Ewa Hajdas
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 22

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.