Pokaż
menu
boczne

Burmistrz Radłowa - Zbigniew Mączka
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 29
Email: burmistrz@gminaradlow.pl

Zastępca Burmistrza / Sekretarz Gminy - Wiesław Armatys
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 15
Email: armatys@gminaradlow.pl

Skarbnik Gminy - Marta Cegielska
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 13
Email: cegielskam@gminaradlow.pl

Zastępca Kierownika USC, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Jadwiga Kumięga
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 21
Email: usc@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. oświaty i spraw społecznych - Wiesław Głowa
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 31

Radca Prawny
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 23

 

REFERATY

Biuro Obsługi Klienta

Kierownik, Stanowisko ds. Obsługi Klienta i Dziennika Podawczego, Rady Miejskiej i jednostek pomocniczych Gminy, archiwum zakładowego i wycinki drzew – Agnieszka Pochroń
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 11
e-mail: apochron@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. obsługi Dziennika Podawczego, współpracy z jednostkami OSP – Małgorzata Dulian
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 11
e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Burmistrza, spraw wojskowych, obrony cywilnej  – Lidia Dobek
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 29
e-mail: dobek@gminaradlow.pl

 

Referat Planowania Przestrzennego i Inwestycji

Kierownik, Stanowisko ds. infrastruktury drogowej, przygotowania inwestycji – Andrzej Janicki
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 30
e-mail: inwestycje@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa – Alina Więcek
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 28

Stanowisko ds. zamówień publicznych – Tomasz Gdowski
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 23

Stanowisko ds. pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy zewnętrznych oraz prowadzenia działalności gospodarczej - Joanna Kopeć
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 34

Stanowisko ds. inwestycji i remontów - Klaudia Szpak-Krzywda
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 30

 

 

Referat Gospodarki i Środowiska

Kierownik, Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarowania odpadami – Franciszek Kądziela
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 26
Email: geodezja@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami oraz zarządzania zasobami mieszkaniowymi – Tadeusz Cieśla
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 25

Stanowisko ds. obsługi administracyjnej gospodarowania odpadami komunalnymi – Katarzyna Czuj
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 17

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa – Tadeusz Adamski
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 19

 

Referat Administracji i Spraw Obywatelskich

Kierownik, Stanowisko ds. kadr, BHP, nadzoru nad koordynacją bezrobocia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Barbara Małek
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 20
e-mail: kadry@gminaradlow.pl

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Maria Pochroń
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 16,

Stanowisko ds. kadr oświatowych – Elżbieta Janicka
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 20,

Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, Insepktor Ochrony Danych – Piotr Chłoń
14 678 20 71 lub 14 678 20 44 w. 20,

Stanowisko ds. informatyki, informacji publicznej, bezpieczeństwa informacji – Maksymilian Pochroń
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 14

Stanowisko ds. sportu i pożytku publicznego oraz promocji gminy – Kamil Sobota
14 678 20 44 lub 14 678 20 73 w. 14

 

Referat Finansowo – Podatkowy

Skarbnik Gminy - Marta Cegielska
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 13
e-mail: skarbnik@gminaradlow.pl

Główna Księgowa – Bożena Kot
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Elżbieta Pajdo
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i inwentaryzacji – Anna Skotnicka
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac pracowników – Aneta Frąc
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 24

Stanowisko ds. wymiaru podatku – Barbara Gulik
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 22

Stanowisko ds. księgowości podatkowej i prowadzenia stypendiów szkolnych – Magdalena Jachna
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 22

Stanowisko ds. podatku od środków transportowych oraz podatku VAT – Ewa Hajdas
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 22

Stanowisko ds. księgowości budżetowej - Renata Liro
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 32

Pomoc administracyjna - Ewelina Lorkiewicz
14 678 20 44, 14 678 20 73 w. 32

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.