Pokaż
menu
boczne

Radło

RADŁO – Kwartalnik Informacyjny Ziemi Radłowskiej

Pismo bogato ilustrowane, druk na wysokiej jakości papieru, zaskakujące dodatki.

Red nacz.: Anna Kędzior
Z-ca red.: Monika Piekarz
Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie
Siedziba: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, 33-130 Radłów, Plac Kościuszki 3,
tel. 14/ 678-20-36
e-mail: radlo@gminaradlow.pl
Rok zał.: 2007
Medium: sieciowe i papierowe
Format: A4
Nakład: 800 egz.
Objętość: ok. 76 s.
Cena: 6 zł

Przeznaczenie: mieszkańcy Radłowa i gminy, administracja publiczna, dzieci, młodzież, studenci, rolnicy, - szeroka opinia publiczna, również radłowianie zamieszkali poza miejscem urodzenia, Polonia.

Problematyka:
Informacje dotyczące ziemi radłowskiej, aktualności, historia.
Stałe działy:
- informacje
- wydarzenia
- edukacja
- historia
- kultura
- sylwetki
- sport
- regionalne kulinaria

Dystrybucja:
Ukazuje się po ukończeniu kwartału. Dostępny w Gminnym Centrum Kultury w Radłowie, gminnej sieci bibliotek oraz sklepie F.H. U. Video Anna i Wiesław Mleczko

Misja pisma: ZIEMIA RADŁOWSKA – niezwykła i wyjątkowa małopolska kraina.

Radło nr 1 Radło nr 2 Radło nr 3 Radło nr 4 Radło nr 5 Radło nr 6 Radło nr 7 Radło nr 8 Radło nr 9 Radło nr 10 Radło nr 11 Radło nr 12 Radło nr 13 Radło nr 14 Radło nr 15 Radło nr 16 Radło nr 17 Radło nr 18 Radło nr 19 Radło nr 20 Radło nr 21 Radło nr 22 Radło nr 23 Radło nr 24 Radło nr 25 Radło nr 26 Radło nr 27 Radło nr 28 Radło nr 29 Radło nr 30 Radło nr 31 Radło nr 32 Radło nr 33, 34 Radło nr 35 Radło nr 36 Radło nr 37 Radło nr 38 Radło nr 39 Radło nr 40 Radlo nr 41 Radlo nr 42 Radlo nr 43 Radlo nr 44 Radło nr 45 Radło nr 46 Radło nr 47 Radło nr 48 Radło nr 49 Radło nr 50 Radło nr 51 Radło nr 52 Radło nr 53 Radło 2019-4 Radło 2020-1

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.