Pokaż
menu
boczne

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Adres:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Grobla 21
33-130 Radłów
tel. 663 751 878

Czynne:

Od poniedziałku do wtorku w godzinach  od 07:00 do 15:00
Środa - dzień wolny
czwartek – soboty w godzinach  od 07:00 do 15:00
- za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

W Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych przyjmowane będą odpady dowożone przez właścicieli nieruchomości własnym transportem i nieodpłatnie  m.in. tj.:

 1. papier - w każdej ilości,
 2. metale - w każdej ilości,
 3. tworzywa sztuczne (w tym styropian opakowaniowy) – w każdej ilości,
 4. opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,
 5. szkło – w każdej ilości,
 6. przeterminowane leki – w każdej ilości,
 7. chemikalia – w każdej ilości,
 8. odpady niebezpieczne – w każdej ilości wymienione w załączniku nr 1 do Regulaminu,
 9. odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek – w każdej ilości,
 10. zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,
 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości,
 12. meble i odpady wielkogabarytowe – w każdej ilości,
 13. zużyte opony z samochodów osobowych w limicie do 8 szt. od gospodarstwa domowego na rok.
 14. odpady zielone (trawy, liście, gałęzie – wyłącznie luzem, bez worków) – w każdej ilości,
 15. odpady budowlane i rozbiórkowe (Gruz) w limicie do 600 kg od gospodarstwa domowego na rok.
 16. przeterminowane leki,
 17. odpady z drewna – w każdej ilości,
 18. żużle i popiół – w każdej ilości,
 19. odzież i tekstylia – w każdej ilości.

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Radłowie

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.