Pokaż
menu
boczne

Stawki opłat za wywóz odpadów

STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RADŁÓW obowiązujące do 31.01.2019 r.

Urząd Miejski w Radłowie informuje, że zgodnie z podjętą uchwalą nr VI/31/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty oraz ustalenie ryczałtowych stawek opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stawki opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych ulegają podwyżce od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

a) 7,00 zł dla gospodarstw 1 osobowych,
b) 14,00 zł dla gospodarstw  2 osobowych,
c) 21,00 zł dla gospodarstw  3 osobowych,
d) 28,00 zł dla gospodarstw  4 osobowych,
e) 35,00 zł dla gospodarstw  5 osobowych i więcej.

Stawki opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

a) 14,00 zł dla gospodarstw 1 osobowych,
b) 28,00 zł dla gospodarstw  2 osobowych,
c) 42,00 zł dla gospodarstw  3 osobowych,
d) 56,00 zł dla gospodarstw  4 osobowych,
e) 70,00 zł dla gospodarstw  5 osobowych i więcej.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, uchwala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

a) Stawka 100,00 zł za rok jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
b) Stawka 200,00 zł za rok jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Mieszkańcy gminy Radłów nie są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających ze zmiany stawek  opłaty uchwalonych przez Radę Miejską w Radłowie.

 

STAWKI OPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY RADŁÓW obowiązujące od 01.02.2019 r.

Urząd Miejski w Radłowie informuje, że zgodnie z podjętą uchwałą nr V/26/19 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty stawki opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ulega podwyżce od dnia 1 lutego 2019 r.

Stawka opłaty miesięcznej od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 15,00 zł.
Stawka opłaty miesięcznej od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 30,00 zł.
Mieszkańcy gminy Radłów są zobowiązani do złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikających ze zmiany metody ustalenia stawki  opłat uchwalonych przez Radę Miejską w Radłowie.

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Informacje o podatkach i opłatach lokalnych na 2019 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.