Pokaż
menu
boczne

Nasze szkoły

Publiczne szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Radłów.

Zespoły Szkół

Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33 - 130 Radłów
Dyrektor - Małgorzata Wójcik
tel. 14 - 678 27 97
fax 14 - 678 27 97
www.zs-radlow.pl
e-mail: spradlow@op.pl

Przedszkole Publiczne w Radłowie
ul. Szkolna 1
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 678 22 42
Z - ca Dyrektora - Lucyna Janicka
e-mail: przedszkoleradlow@onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
ul. Szkolna 1
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 678 27 97
fax 14 - 678 27 97
Z - ca Dyrektora - Lucyna Janicka
e-mail: spradlow@op.pl

Zespół Szkół w Zabawie
ul. Szkolna 31
33 - 133 Wał - Ruda
tel. 14 622 60 81
Dyrektor - Wioletta Dzik
www.zabawa.szkolna.net
e-mail: zszabawa@op.pl

Przedszkole Publiczne w Zabawie
ul. Szkolna 31
33 - 133 Wał - Ruda
tel. 14 - 622 60 81
Dyrektor - Wioletta Dzik
e-mail: zszabawa@op.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 31
33 - 133 Wał - Ruda
tel. 14 - 622 60 81
Dyrektor - Wioletta Dzik
e-mail: zszabawa@op.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Radłowskiej
Wola Radłowska 67
33 - 133 Wał - Ruda
Dyrektor - Jadwiga Bieś
tel. 14 - 678 20 38

Przedszkole Publiczne w Woli Radłowskiej
Wola Radłowska 40
33 - 133 Wał - Ruda
tel. 14 - 678 27 96
Dyrektor - Jadwiga Bieś
e-mail: zspwr@interia.pl

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
Wola Radłowska 67
33 - 133 Wał - Ruda
tel. 14 - 678 20 38
Dyrektor - Jadwiga Bieś
www.zspwolaradlowska.pl
e-mail: zspwr@interia.pl

 

Niepubliczne Placówki Oświatowe na terenie Gminy Radłów.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Akcji III Most w Przybysławicach
Przybysławice 152
33 - 273 Marcinkowice
tel. 14 - 628 34 64
Dyrektor - Monika Wybraniec
www.przybyslawice.net.pl
e-mail: przybyslawice.szkola@op.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Zdrochcu
Zdrochec 3
33 - 273 Marcinkowice
tel. 14 - 627 79 98
Dyrektor Zespołu – Marta Goleck
www.zdrochec.pl
e-mail: spzdrochec@onet.pl

Niepubliczne Przedszkole w Zdrochcu
Zdrochec 3a
33 - 273 Marcinkowice
tel. 14 - 627 79 98
Dyrektor Zespołu – Marta Golec
www.zdrochec.pl
e-mail: spzdrochec@onet.pl

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niwce
Niwka 25
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 687 00 24
Dyrektor – Urszula Jackowska
www.spniwka.pl
e-mail: spniwka@op.pl

Niepubliczne Przedszkole w Niwce
Niwka 25
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 687 00 24
Dyrektor – Urszula Jackowska
www.spniwka.pl
e-mail: spniwka@op.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biskupicach Radłowskich
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 678 14 16
Dyrektor - Krzysztof Kucharski
www.spbiskupice.h2.pl
e-mail: spbiskupice@op.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mierzwy w Biskupicach Radłowskich
ul. Szkolna 2
Biskupice Radłowskie
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 678 14 16
Dyrektor - Krzysztof Kucharski
www.spbiskupice.h2.pl
e-mail: spbiskupice@op.pl

Niepubliczne Przedszkole w Biskupicach Radłowskich
ul. Szkolna 2
Biskupice Radłowskie
33 - 130 Radłów
Dyrektor - Krzysztof Kucharski
tel. 14 - 678 14 16
www.spbiskupice.h2.pl
e-mail: spbiskupice@op.pl

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.