Pokaż
menu
boczne

Nasze szkoły

Publiczne szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Radłów.

Zespoły Szkół

Zespół Szkół w Radłowie
ul. Szkolna 1
33 - 130 Radłów
Dyrektor - Małgorzata Wójcik
tel. 14 - 678 27 97

fax 14 - 678 27 97
www.zs-radlow.pl

Przedszkole Publiczne w Radłowie
ul. Szkolna 1
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 678 22 42
Z - ca Dyrektora - Lucyna Janicka
e-mail: przedszkoleradlow@onet.pl

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.
ul. Szkolna 1
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 678 27 97
fax 14 - 678 27 97
Z - ca Dyrektora - Lucyna Janicka
e-mail: spradlow@op.pl

Zespół Szkół w Zabawie
ul. Szkolna 31
33 - 133 Wał - Ruda
tel. 14 622 60 81
Dyrektor - Wioletta Dzik
www.zszabawa.pl
e-mail: zszabawa@op.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
ul. Szkolna 31
33 - 133 Wał - Ruda
tel. 14 - 622 60 81
Dyrektor - Wioletta Dzik
e-mail: zszabawa@op.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Radłowskiej
Wola Radłowska 67
33 - 133 Wał - Ruda
Dyrektor - Jadwiga Bieś
tel. 14 - 678 20 38

Przedszkole Publiczne w Woli Radłowskiej
Wola Radłowska 40
33 - 133 Wał - Ruda
tel. 14 - 678 27 96
Dyrektor - Jadwiga Bieś
e-mail: zspwr@interia.pl

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego
Wola Radłowska 67
33 - 133 Wał - Ruda
tel. 14 - 678 20 38
Dyrektor - Jadwiga Bieś
www.zspwolaradlowska.pl
e-mail: zspwr@interia.pl

 

Niepubliczne Placówki Oświatowe na terenie Gminy Radłów.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Akcji III Most w Przybysławicach
Przybysławice 152
33 - 273 Marcinkowice
tel. 14 - 628 34 64
Dyrektor - Tadeusz Seremet
www.przybyslawice.net.pl
e-mail: przybyslawice.szkola@op.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej w Zdrochcu
Zdrochec 3
33 - 273 Marcinkowice
tel. 14 - 627 79 98
Dyrektor - Paulina Piotrowska
www.zdrochec.pl
e-mail: spzdrochec@onet.pl

Niepubliczne Przedszkole w Zdrochcu
Zdrochec 3a
33 - 273 Marcinkowice
tel. 14 - 627 79 98
Dyrektor - Paulina Piotrowska
www.zdrochec.pl
e-mail: spzdrochec@onet.pl

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Niwce

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Niwce
Niwka 25
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 687 00 24
Dyrektor – Urszula Jackowska
www.spniwka.pl
e-mail: spniwka@op.pl

Niepubliczne Przedszkole w Niwce
Niwka 25
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 687 00 24
Dyrektor – Urszula Jackowska
www.spniwka.pl
e-mail: spniwka@op.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biskupicach Radłowskich
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 678 14 16
Dyrektor - Krzysztof Kucharski
www.spbiskupice.h2.pl
e-mail: spbiskupice@op.pl

Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mierzwy
ul. Szkolna 2
Biskupice Radłowskie
33 - 130 Radłów
tel. 14 - 678 14 16
Dyrektor - Krzysztof Kucharski
www.spbiskupice.h2.pl
e-mail: spbiskupice@op.pl

Niepubliczne Przedszkole w Biskupicach Radłowskich
ul. Szkolna 2
Biskupice Radłowskie

33 - 130 Radłów
Dyrektor - Krzysztof Kucharski
tel. 14 - 678 14 16
www.spbiskupice.h2.pl
e-mail: spbiskupice@op.pl

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

deklaracja-2019.01.18.doc

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.