Pokaż
menu
boczne

Kontakt z Urzędem

Urząd Miejski w Radłowie
ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

Telefony:
146782044
146782073

Numery wewnętrzne stanowisk

Fax:
146782818

Adres e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Adres skrytki ePUAP: /79r2b1ege2/skrytka

NIP       873-10-01-716
REGON Gminy Radłów:       851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie:  000545656

GPS
50°04'58.6"N 20°50'53.5"E


Miasto i Gmina Radłów
Powiat Tarnowski
Powiat: tarnowski
Małopolska
Województwo: małopolskie

 

Godziny pracy
Poniedziałek 07:30 - 17:00
Wtorek 07:30 - 15:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 14:00

 

Kasa Urzędu Miejskiego w Radłowie czynna jest w godzinach:
Poniedziałek 07:45 - 16:45 (przerwa od 14:00 - 14:30)
Wtorek 07:45 - 15:15 (przerwa od 14:00 - 14:30)
Środa 07:45 - 15:15 (przerwa od 14:00 - 14:30)
Czwartek 07:45 - 15:15 (przerwa od 14:00 - 14:30)
Piątek 07:45 - 13:15

 

Numery Kont Bankowych Urzędu Miejskiego w Radłowie:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Radłowie - Plac Kościuszki 3/1, 33-130 Radłów

Podatki dla osób prawnych:  03 8589 0006 0000 0188 8638 0001
Pozostałe dochody:    91 8589 0006 0240 0000 0026 0001

 

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.