Pokaż
menu
boczne

Aktualności

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024

poniedziałek, 05 lutego 2024

Głosowanie odbędzie się 7 kwietnia 2024 r. między godziną 7:00 a 21:00

 

 

Wybory Samorządowe 2024

Strona Państwowej Komisji Wyborczej

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radłowie

 

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 22.11.2023

Zarządzenie Wojewody Małopolskiego z 16.11.2023

KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 30 stycznia 2024 r.

Postanowienie nr 14/2024 Komisarza Wyborczego W Tarnowie I z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Radłów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Obwieszczenie Starosty Tarnowskiego z 2 lutego 2024 r.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Radłowa z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Radłowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 12 lutego 2024 roku w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienia dot. powołania TKW oraz pierwszych posiedzeń

Termin składania zgłoszeń do składów Obwodowych Komisji Wyborczych

Postanowienie Nr 156/2024 Komisarza Wyborczego w Tarnowie I w sprawie zmiany w składzie MKW w Radłowie.

Informacja o składzie i dyżurach Miejskiej Komisji Wyborczej w Radłowie.

Obwieszczenie Burmistrza Radłowa z dnia 5 marca 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 8 marca 2024 r.

KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 14 marca 2024 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Miejskiej w Radłowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Radłowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Radłowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 15 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Radłowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Tarnowie I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Krakowie z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych wraz z funkcjami

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego.            

 

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.