Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Frekwencja wyborcza na godz. 12 i 17

niedziela, 07 kwietnia 2024

Frekwencja w Wyborach Samorządowych 2024 na godz. 17:00 w Gminie Radłów wyniosła 40,53%

Wykaz frekwencji z podziałem na Obwodowe Komisje Wyborcze:

Godzina 12:00

Numer
obwodu

Liczba uprawnionych Liczba wyborców,
którym wydano karty do głosowania
Frekwencja
1 1126 193 17,14%
2 1037 191 18,42%
3 734 110 14,99%
4 833 145 17,41%
5 198 58 29,29%
6 230 30 13,04%
7 684 116 16,96%
8 948 221 23,31%
9 171 45 26,32%
10 182 38 20,88%
11 256 61 23,83%
12 316 22 6,96%
13 387 41 10,59%
14 534 72 13,48%
RAZEM 7636 1343 17,59%

 

 

Godzina 17:00
Numer
obwodu
Liczba
uprawnionych
Liczba wyborców,
którym wydano karty do głosowania
Frekwencja
1 1126 446 39,61%
2 1037 400 38,57%
3 734 309 42,10%
4 833 298 35,77%
5 198 101 51,01%
6 230 88 38,26%
7 684 289 42,25%
8 948 403 42,51%
9 171 62 36,26%
10 182 86 47,25%
11 256 129 50,39%
12 316 121 38,29%
13 387 150 38,76%
14 534 213 39,89%
RAZEM 7636 3095 40,53%
r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.