Pokaż
menu
boczne

Aktualności

To oni 77 lat temu ocalili Londyn

środa, 28 lipca 2021

25 lipca 2021 r. w Wał-Rudzie odbyły się obchody 77. rocznicy Akcji III Most

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się pod obeliskiem upamiętniającym uczestników operacji III Most. Następnie uczestnicy obchodów udali się do Zabawy gdzie uczestniczyli w Mszy św. Ostatnim punktem uroczystości była gra terenowa związana z akcją III Most oraz projekcja filmu „Kurier”.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Włodzimierz Bernacki wiceminister Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urszula Augustyn Poseł na Sejm RP, Ryszard Pagacz Wicewojewoda Małopolski, ks. Zbigniew Szostak proboszcz parafii rzymsko-katolickiej w Zabawie, Wiesław Armatys zastępca burmistrza, Roman Łucarz Starosta Tarnowski, Marek Podraza Radny Powiatowy, Stefan Dzik Radny Powiatowy, Ryszard Żądło - prezes Okręgu Tarnów Światowego Związku Żołnierzy AK, Maciej Małozięć – wiceprezes Okręgu Tarnów ŚZŻAK, ks. por. Marcin Krępa – 33. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Dębicy, przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej 16 Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej i Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej „Wrzesień 39”, przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, delegację szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Radłowa.

Jedynym żyjącym świadkiem wydarzenia z 1944 roku jest zastępca dowódcy akcji Zdzisław Baszak, który obchodzi w tym roku 101 urodziny. Z przyczyn zdrowotnych nie mógł przyjechać na niedzielne wydarzenie.

Akcja III Most zaplanowana była na 6 minut. jednak samolot, który stał na grząskim gruncie nie mógł z powrotem poderwać się do lotu. Ostatecznie udało się to przy 4 próbie po 65 minutach.

To oni 77 lat temu ocalili Londyn

Fot. Łukasz Mączko

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.