Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Dyżur przedszkola w lipcu 2021 r.

środa, 02 czerwca 2021

Burmistrz Radłowa informuje, iż Przedszkole Publiczne w Radłowie będzie pełnić dyżur od 1 do 31 lipca 2021 r.

O przyjęcie do przedszkola na okres wakacyjny w roku szkolnym 2020/2021 mogą ubiegać się dzieci w wieku 3 – 6 lat obecnie uczęszczające do przedszkola na terenie gminy Radłów. W miesiącach wakacyjnych opieka organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują oraz tych, którzy samotnie wychowują dzieci i pracują i nie są w stanie zapewnić opieki.

Rekrutacja na okres wakacyjny prowadzona będzie od 7 do 18 czerwca 2021 r.

W tym terminie należy wypełnić dokumenty, które można pobrać ze strony Urzędu Miejskiego oraz Zespołu Szkół w Radłowie lub pobrać w sekretariacie Zespołu Szkół.

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do wniesienia opłaty w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora Zespołu Szkół w Radłowie do dnia 30 czerwca 2021 r.

Niewpłacenie ww. opłaty we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru.

Wnioski będą przyjmowane od 7 do 18 czerwca, w godzinach 7:30 – 14:00 w sekretariacie Zespołu Szkół w Radłowie, gdzie Rodzic otrzyma informację o wysokości opłaty.

 

Do pobrania:

- Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny
- Upoważnienie do odbioru dziecka ze Przedszkola w Radłowie (RODO)

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.