Pokaż
menu
boczne

Sport

Rekrutacja do klas sportowych w roku szkolnym 2021/2022

czwartek, 18 lutego 2021

NABÓR DO KLAS SPORTOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zespół Szkół w Radłowie we współpracy z Urzędem Miejskim w Radłowie ogłasza nabór do klas o profilu sportowym z następującymi sekcjami :

  • Piłka nożna
  • Tenis ziemny

 

Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego w formie 10 jednostek treningowych (uwzględnione są w tym cztery godziny podstawy programowej z wychowania fizycznego oraz sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki nożnej oraz tenisa ziemnego ) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla szkoły podstawowej.

Na wszystkich młodych sportowców czekają profesjonalne zajęcia z wykwalifikowanymi trenerami! Szkoła dysponuje zapleczem sportowym umożliwiającym rozwój tych dyscyplin sportu.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU:

Nabór do klasy IV w roku szkolnym 2021/2022

  • nabór według załącznika nr.1 przeprowadzony zostanie do dnia  05.03.2021.

Nabór do klasy V w roku szkolnym 2021/2022

  • nabór według załącznika nr.2 przeprowadzony zostanie do dnia 05.03.2021.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć załącznik nr 3 dotyczący stanu zdrowia dziecka. Załącznik znajduje się poniżej.

 

Po weryfikacji dokumentów złożonych przez zainteresowanych uczęszczaniem do oddziałów sportowych nastąpi próba sportowa. Szczegóły tej próby zostaną uzgodnione z trenerami realizującymi zajęcia w danych sekcjach.

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do Urzędu Miejskiego w Radłowie -  pokój numer 14. Więcej informacji można uzyskać pod następującym numerem telefonu:  501-308-949.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

ZAŁĄCZNIK NR 3

 

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.