Pokaż
menu
boczne

Informacje

Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.

piątek, 03 września 2021

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że z dniem 1 września 2021 r. Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Niwce, został przekształcony w spółkę p.n. „Radłowskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.”, która z tym dniem przejęła wszystkie prawa  i obowiązki wynikające z umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawartych przez Gminę Radłów – Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka.

Dane Spółki:

Nr KRS 0000919312
Siedziba spółki 33-130 Radłów, Niwka 76
Regon 38980775800000
NIP 8733281312
Nr rachunku bankowego 44 8591 0007 5100 0904 0409 0001
Adres e-mail: rpk@gminaradlow.pl
Telefon 14 678 20 64

 

Prosimy o zwrócenie uwagi, że zmieniony został numer rachunku bankowego, na który winni Państwo regulować należności zarówno z wystawionych przez Spółkę faktur jak też należności z faktur wystawionych przez Gminę Radłów - Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka  do 31.08.2021 r.

Nowy nr rachunku bankowego:

44 8591 0007 5100 0904 0409 0001

Jednocześnie informujemy, że numery telefonów pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Wiesław Głowa

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.