Pokaż
menu
boczne

Informacje

NSP2021 - spisz się w Domu Kultury

piątek, 03 września 2021

30 września br. mija termin Narodowego Spisu Powszechnego. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Spisać można się przez stronę www.spis.gov.pl – jest to podstawowa metoda. Jeżeli ktoś nie ma możliwości spisania się przez internet, może zrobić to dzwoniąc na infolinię 22 279 99 99 lub przyjść do Urzędu Miejskiego w Radłowie.

Czasu jest co raz mniej, a w gminie Radłów, jak do tej pory, spisało się dopiero 65 % mieszkańców.

W związku z tym, od 6 września (poniedziałek) uruchamiamy dyżury spisowe w Domach Kultury oraz Remizach OSP na terenie gminy Radłów, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości.

 

Poniżej przedstawiamy harmonogram dyżurów:

1. Biskupice Radłowskie – Dom Kultury:
6 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
7 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

2. Marcinkowice – Dom Kultury:
7 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
7 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

3. Przybysławice – Remiza OSP:
15 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
15 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

4. Wał-Ruda – Dom Kultury:
8 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00
13 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00

5. Wola Radłowska – Remiza OSP:
9 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00
10 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00

6. Zabawa – Remiza OSP:
16 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
20 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

7. Zdrochec – Remiza OSP:
20 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
21 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

8. Radłów – Miejskie Centrum Kultury:
6 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
7 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

9. Niwka – Szkoła:
8 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
9 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

10. Brzeźnica – Dom Ludowy:
6 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
7 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

11. Glów – Remiza OSP:
6 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00
8 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00

12. Łęka Siedlecka – Dom Ludowy:
9 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
13 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

13. Sanoka – Dom Ludowy:
14 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00
15 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00

14. Siedlec – Remiza OSP:
9 września 2021 w godzinach 15:00 – 17:00
10 września 2021 w godzinach 9:00 – 11:00

#NSP #NarodowySpisPowszechny2021
#LiczySięKażdy
#LiczymySięDlaPolski
#SpisPowszechny

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.