Pokaż
menu
boczne

Informacje

Odbiór odpadów komunalnych w 2024 r.

czwartek, 21 grudnia 2023

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu, firma EKOM Maciejczyk Sp. j., ul. Zakładowa 29, 26 – 052 Nowiny, będzie nadal świadczyła usługi polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Radłów oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych od  01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2024 r.

Pragniemy poinformować, że oprócz wystawiania odpadów segregowanych w wyznaczonych dniach możliwe jest ich oddanie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 7:00 do 15:00 oraz w każdą sobotę 7:00 do 15:00 za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz świąt. Punkt ten znajduje się pod adresem Radłów ul. Grobla 21.

Cena za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi w roku 2024 nie uległa zamianie. Zawiadomienie  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2024 zostanie doręczone wraz z  nakazami płatniczymi na podatek.

Prosimy pamiętać o konieczności wystawiania pojemników i worków wraz z naklejonymi kodami QR w dniu wywozu przed godz. 7:00 przed teren nieruchomości w sposób umożliwiający ich opróżnienie oraz swobodny dojazd.

Informujemy, iż cały czas są aktualne kody QR.  W przypadku wykorzystania kodów  przypisanych do danej nieruchomości, należy niezwłocznie skontaktować się z referatem Gospodarki i Środowiska Urzędu Miejskiego w Radłowie pod nr tel. 14 6782044 wew. 19, 14 6782044 wew. 26 lub za pomocą poczty elektronicznej sekretariat@gminaradlow.pl zgłosić zapotrzebowanie na dodatkową ilość kodów, które można odebrać osobiście w Urzędzie Miejskim w Radłowie.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.