Pokaż
menu
boczne

Informacje

Nowy sprzęt strażacki dla OSP

środa, 20 grudnia 2023

W dniu 15 grudnia 2023 r. w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie nastąpiło przekazanie sprzętu dofinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego.

Pani Marta Malec-Lech Członek Zarządu Województwa Małopolskiego uroczyście przekazała druhom gminnych jednostek OSP wyposażenie oraz komplety specjalnych ubrań strażackich. Obecny był również st. bryg. mgr inż. Rafał Waśko Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Tarnowie.

W ramach programu „Małopolskie OSP 2023” Gmina Radłów otrzymała pomoc finansową z Województwa Małopolskiego w wysokości 9 000 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalistycznej dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Radłowie, w Przybysławicach, w Siedlcu i w Zabawie.

Zakupiono 2 zestawy ubrań koszarowych, 5 zestawów ubrań ochronnych, 6 par rękawic i  5 par butów strażackich.
Zakupiony sprzęt pozwoli zwiększyć możliwości operacyjne jednostce OSP oraz umożliwi prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na wyższym poziomie.

Łączna wartość zakupionego do przekazania sprzętu wynosi 19 935,00 zł, z czego:
•    OSP Przybysławice  4 005,00 zł
•    OSP Radłów  7 610,00 zł
•    OSP Siedlec  2 120,00 zł
•    OSP Zabawa 6 200,00 zł

Wkład własny Gminy Radłów wyniósł 10 935,00 zł

 

Gmina Radłów otrzymała również pomoc finansową z Ministerstwa Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem w wysokości 45 000 zł na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla 3 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Biskupicach Radłowskich, w Siedlcu i w Glowie.
Zakupiono min.: 4 zestawy ubrań specjalnych 2- częściowych, ubranie koszarowe 3- częściowe, buty gumowe 2 pary, rękawice 3szt., hełm z metalizowaną przyłbicą 1 szt., radiotelefon, opryskiwacz spalinowy, pachołki ostrzegawcze 6 szt., koce gaśnicze 4 szt.,  sito kominowe 1 szt.,  10 szt. węży pojedynczych  i 2 szt. węży podwójnych oraz olej hydrauliczny.

Łączna wartość zakupionego do przekazania sprzętu wynosi 45 500,00 zł z czego:

 • OSP Biskupice Radłowskie  10 000,00 zł
 • OSP Glów  15 000,00 zł
 • OSP Siedlec  20 500,00 zł
  Wkład własny Gminy Radłów 500,00 zł     

Ministerstwo Sprawiedliwości ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem  i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem wsparło  w wysokości 50 000,00 zł na zakup 22 kompletów ubrań specjalnych 2- częściowych dla 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Radłów w Biskupicach Radłowskich, w Glowie, w Marcinkowicach, w Przybysławicach, w Radłowie, w Wał- Rudzie,  w Woli Radłowskiej, w Zabawie, w Siedlcu i w Zdrochcu.

Łączna wartość zakupionego do przekazania sprzętu wynosi 50 600,00 zł, z czego:

 • OSP Biskupice Radłowskie  4 600,00 zł
 • OSP Glów  4 600,00 zł
 • OSP Marcinkowice  4 600,00 zł
 • OSP Przybysławice 4 600,00 zł
 • OSP Radłów 6 900,00 zł
 • OSP Siedlec 4 600,00 zł
 • OSP Wał- Ruda 4 600,00 zł
 • OSP Wola Radłowska 4 600,00 zł
 • OSP Zabawa 6 900,00 zł
 • OSP Zdrochec 4 600,00 zł
  Wkład własny Gminy Radłów 600 zł

Galeria

Fot. Maksymilian Pochroń

Dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.