Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Zostań Uczestnikiem Klubu Seniora!

wtorek, 18 stycznia 2022

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne

W dniu 20 stycznia (czwartek) o godz. 15:00  w siedzibie Klubu Seniora w Radłowie przy ul. Plac Kościuszki (budynek OSP Radłów)  odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące działalności Klubu Seniora w 2022 r.

Do udziału w spotkaniu serdecznie zapraszamy seniorów zamieszkałych na terenie gminy Radłów, którzy ukończyli 60 rok życia.

W trakcie spotkania będzie można zapisać się do Klubu poprzez złożenie pisemnej deklaracji uczestnictwa, omówiony zostanie także program pracy Klubu na rok 2022 oraz Regulamin Organizacyjny.

Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Działalność Klubu finansowana jest przez Gminę Radłów w ramach realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Klubu „Senior +" w formie ośrodka samopomocy/klubu  w 2022 r."

Przedmiotem zadania jest prowadzenie Klubu Senior +w formie ośrodka samopomocy/klubu  dla osób powyżej 60 roku życia z terenu miasta i gminy Radłów- docelowa liczba uczestników wynosić będzie  50 osób.

Głównym celem zadania jest aktywizacja społeczno- kulturalna osób starszych, krzewienie wśród nich idei wolontariatu oraz inicjowanie działań samopomocowych.

W ramach zadania dla seniorów zostanie stworzona oferta zajęć artystyczno-plastycznych, kulinarnych, rekreacyjno-sportowych- bazująca na wymianie doświadczeń i potencjałów, realizacji własnych pomysłów uczestników zadania. Zaplanowano także wdrożenie działań zmierzających do aktywizacji społeczno-kulturalnej poprzez organizację zajęć muzyczno- teatralnych w ramach „TEATRU PIĄTEJ PORY ROKU", a także spotkań z kręgami artystycznymi/ wernisaży. Istotną część zadania stanowić będzie także inicjowanie przedsięwzięć wolontarystycznych na rzecz lokalnej społeczności.

Podmiot realizujący zadanie: Stowarzyszenie AMOS, z siedzibą w Tarnowie.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.