Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Złote Gody 2018

wtorek, 09 października 2018

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostały rozdane

Medal za długoletnie pożycie nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody dla par, które przeżyły w jednym związku 50 lat. Odznaczenie ma kształt  stylizowanej, sześciopromiennej gwiazdy. Na awersie umieszczone są dwie srebrzone róże. Na odwrotnej stronie umieszczony jest monogram RP i napis: "za długoletnie pożycie małżeńskie". Jubilaci Gminy Radłów Złote Gody związku małżeńskiego świętowali w tą niedzielę.

W tym roku ponad 19 par obchodziło swoją 50. rocznicę ślubu – wydarzenie odbyło się 7 października 2018 r. Małżonkowie rozpoczęli od uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Radłowie. Gala miała miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radłowie, znanym wszystkim pod nazwą ”radłowskie liceum”, do którego zostali zaproszeni małżonkowie wraz ze swoimi rodzinami. W imieniu Prezydenta RP Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” wręczył pan Zbigniew Mączka, Burmistrz Miasta i Gminy Radłów. W ten wyjątkowy dzień gościom czas umilił występ taneczny Zespołu Ludowego „Mali Radłowianie”.

- Bardzo się cieszymy z Waszej obecności. W dzisiejszych trudnych czasach, to właśnie Wy pokazujecie swoim życiem, że jesteście apostołami chrześcijaństwa. Życie jest jak podróż pełna niespodzianek, ryzyka. Najważniejszą rzeczą jest to, aby w nią zabrać towarzysza, przyjaciela i to Wam się udało - przywitał gości pan Zbigniew Mączka, Burmistrz Miasta i Gminy Radłów.

- Żyjecie Państwo długo, zdrowo i szczęśliwie w miłości. Życzę Wam wielu dobrych ludzi, przyjaciół na dalszą drogę życia, aby każdy Wasz następny dzień był podziękowaniem za dotychczasowe życie - dodał.

Każda para otrzymała list gratulacyjny, prezent oraz bukiet kwiatów.

Drogim Jubilatom raz jeszcze składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, uznania i szacunku ze strony ich bliskich, radości z wnuków oraz prawnuków. Tego na najbliższe lata przed wszystkim Wam życzymy.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji.

Jubileusze

fot. Anna M. Kędzior

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.