Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Zawieszenie przyjmowania stron w Urzędzie Miejskim w Radłowie

poniedziałek, 16 marca 2020

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, co wiąże się ze zmianą organizacji pracy Urzędu  Miejskiego w Radłowie.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników samorządowych, podjąłem decyzję o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów od 16 marca 2020 r. aż do odwołania  w Urzędzie Miejskim Radłowie.

Nasi pracownicy w dalszym ciągu pozostaną do Państwa dyspozycji, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy elektronicznej (ePUAP, e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl), telefonicznej nr tel. 14 678 20 44, fax: 14 678 28 18, a także korespondencji tradycyjnej. Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się klientów zewnętrznych po budynku UM.

Urząd Stanu Cywilnego (parter) po uzgodnieniu pod nr tel. 14 678 20 44 wew. 21, 886 610 914, sprawie rejestracji zgonów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym oraz po złożeniu oświadczenia o nieprzebywaniu w miejscach szczególnie narażonych na możliwość zarażenia koronawirusem SARS-COV-2, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami w wyznaczonym miejscu. Decyzję w tej sprawie podejmują każdorazowo kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych przy uwzględnieniu możliwych zagrożeń i bieżącej sytuacji epidemicznej.

KASA NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

Zgodnie z decyzją Burmistrza Radłowa ze względu na ograniczenia w urzędzie pocztowym, wszelkie działania w referacie planowania przestrzennego i inwestycji zostają zawieszone na czas nieokreślony.

Są to m. in.:

  • wydawanie warunków zabudowy,
  • warunków inwestycji celu publicznego,
  • zaświadczeń o przeznaczeniu terenu,
  • wypisów i wyrysów z planu przestrzennego,
  • opiniowanie podziałów działki,
  • opiniowanie dodatków do planów ruchu Kopalni oraz wszelkiej korespondencji związanej z wysyłką.

 

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników samorządowych. O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.gminaradlow.pl

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Zbigniew Mączka – Burmistrz Radłowa

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.