Pokaż
menu
boczne

Aktualności

„Zaduszki poetyckie”

poniedziałek, 22 listopada 2021

Miejskie Centrum Kultury w Radłowie

W piątkowy wieczór, 19 listopada 2021 roku, sala Miejskiego Centrum Kultury w Radłowie gościła lokalnych twórców poezji na zorganizowanych po raz pierwszy „Zaduszkach poetyckich”.

Każdy z poetów, a byli to: pan Mateusz Borowiec, panie Magdalena Kapera-Patuła, Klaudia Leśniowska, Agnieszka Seremet oraz pan Józef Trytek – zaprezentowali po trzy utwory. Pani Barbara Kogut przypomniała również twórczość nieżyjącej już, a związanej z ziemią radłowską pani Heleny Urbanik, czytając kilka jej wierszy. Miłą niespodziankę sprawiła pani Danuta Sygnarowicz, która przeczytała wiersze Szymona Filarskiego, z czasu gdy był jej uczniem w szkole podstawowej. Obecny na sali pan Szymon był bardzo zaskoczony.
Oprawę muzyczną wieczoru, prezentując poezję śpiewaną znanych autorów, przygotował zespół Trzy Elementy w składzie: panowie Rafał Traczyk, Łukasz Burgieł oraz Szymon Filarski. Nad właściwym przebiegiem spotkania czuwał prowadzący, pan Paweł Jachimek, który dzięki swemu poczuciu humoru i scenicznemu obyciu, gładko przeprowadził stremowanych poetów przez meandry publicznych wystąpień.

Imprezie towarzyszyła wystawa malarstwa pana Mariusza Kumięgi, na co dzień pracującego jako kucharz w restauracji „Szlachecka” w Niedomicach, który przygotował na ten dzień słodki poczęstunek.

Wystawę obejrzeć można w bibliotece w Radłowie od 23 listopada.

„Zaduszki poetyckie” w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie

Fot. Anna M. Kędzior

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.