Pokaż
menu
boczne

Aktualności

XVIII Konkurs Bł. Karoliny

środa, 09 czerwca 2021

W Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Konkurs Poetycko - Plastycznego "Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...".

Była to już XVIII edycja Konkursu. Tematem wiodącym tegorocznego konkursu to „Godność i powołanie człowieka w czasach próby”. Konkurs o zasięgu lokalnym stał się konkursem ogólnopolskim. Na konkurs napłynęło łącznie 1 090 prac – w tym 805  plastycznych i  285 poetyckich.  Prace konkursowe zostały przysłane z  15 województw: opolskiego, podlaskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, dolnośląskiego, warmińsko - mazurskiego,  mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Organizatorami konkursu byli: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej.

Komisja oceniała prace w następujących kategoriach:

a) prace plastyczne  

  • kl. I – III
  • kl. IV – VIII
  • szkoły ponadpodstawowe
  • osoby dorosłe

b) prace poetyckie

  • kl. IV – VIII
  • szkoły ponadpodstawowe
  • osoby dorosłe

Nadesłane prace konkursowe charakteryzowały się różnorodnością technik wykonania i dużą pomysłowością, jeśli chodzi o sposób przedstawienia tematu głównego oraz zróżnicowanymi walorami artystycznymi. Większość prac plastycznych, zwłaszcza w grupach wiekowych szkoły podstawowej, była próbą przedstawienia bł. Karoliny Kózki w okolicznościach jej heroicznego świadectwa życia w dzisiejszych realiach codzienności. Niektórzy podjęli próbę powiązania bł. Karoliny Kózki z zagadnieniem godności i powołania człowieka w czasach próby, inni zaś – zwłaszcza w grupach konkursowych dorosłych i szkół średnich – zaprezentowali osobistą wizję plastycznego zdefiniowania godności człowieka, jego powołania i opisania ich na czas próby.

Nagrodzone prace konkursowe prezentując osobę bł. Karoliny Kózki wpisały się w ugruntowaną już jej ikonografię. W niektórych pracach autorom z sukcesem udało się wpleść postać bł. Karoliny w często dramatyczne doświadczenia człowieka. Niejako w twarzy bł. Karoliny odzwierciedla się z jednej strony cierniem ukoronowane oblicze Jezusa Chrystusa, z drugiej zaś zwykłe ludzkie piękno, w którym wyryte zostały wszystkie doświadczenia codzienności – dobre i złe.

Protokół komisji.

XVIII Konkurs Bł. Karoliny

Fot. Anna M. Kędzior

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.