Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Wyniki wyborów sołeckich

niedziela, 07 lipca 2024

Wynik wyborów na Przewodniczącego Zarządu Osiedla Radłów, członków Zarządu Osiedla Radłów oraz Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie gminy Radłów.

Biskupice Radłowskie (frekwencja 17,21%)
Sołtyską wybrana została Sandra Kusior
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Urszula Tracz
- Stanisław Garncarz
- Marta Teresa Marcinkowska
- Małgorzata Pabian
- Magdalena Kaczor

Brzeźnica (frekwencja 67,36%)
Sołtyską wybrana została Danuta Krystek
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Renata Witek
- Jerzy Kucmierz
- Jakub Gawron
- Joanna Kurtyka
- Jarosław Liro

Glów (frekwencja 39,77%)
Sołtysem wybrany został Jerzy Chrobak
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Zbigniew Kalawa
- Mariusz Kołpa
- Kazimierz Nawrot
- Bogdan Padło
- Józef Prosowicz

Łęka Siedlecka (frekwencja 25,63%)
Sołtysem wybrany został Marek Wojcieszek
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Barbara Jurczak
- Sławomir Lizak
- Katarzyna Mleczko
- Patrycja Rodak

Niwka (frekwencja 45,44%)
Sołtysem wybrany został Tomasz Witek
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Józef Ptaśnik
- Tadeusz Majcher
- Krzysztof Jasek
- Łukasz Rodak
- Agata Drelicharz

Przybysławice (frekwencja 31,88%)
Sołtysem wybrany został Franciszek Adam Konop
Członkami rady sołeckiej wybrani zostali:
- Krzysztof Woźniak
- Michał Pawlik
- Krzysztof Broda
- Wiesław Głowa
- Marcin Mizera

Radłów (frekwencja 11,94%)
Przewodniczącym Zarządu Osiedla wybrany został Kazimierz Urbanek
Członkami Zarządu Osiedla zostali:
- Mirosław Plebanek
- Paweł Jachimek
- Klaudiusz Klich
- Piotr Kapera
- Małgorzata Warzała

Sanoka (frekwencja 24,32%)
Sołtysem wybrany został Piotr Urbanek
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Kazimierz Curyło
- Krystyn Kusior
- Janusz Śledź
- Lucyna Zych

Siedlec (frekwencja 40,77%)
Sołtysem wybrany został Roman Cnota
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Iwona Gajdur
- Jacek Hołda
- Katarzyna Bibro
- Agnieszka Kwiecień
- Zenon Patulski

Wał-Ruda (frekwencja 17,72%)
Sołtysem wybrany został Jerzy Pajdo
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Stanisław Mika
- Grzegorz Maciej Puskarz
- Stanisław Halastra
- Janusz Franciszek Garncarz
- Małgorzata Habryło

Wola Radłowska (frekwencja 35,77%)
Sołtysem wybrany został Artur Klimczak
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Paweł Biały
- Wojciech Kogut
- Szymon Kuczek
- Renata Sumyk
- Małgorzata Wąż

Zabawa (frekwencja 18,21%)
Sołtyską wybrana została Teresa Wilkosz
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Zbigniew Błażej
- Jerzy Sitko
- Natalia Pochroń
- Edward Ptaśnik
- Bartłomiej Mackiewicz

Zdrochec (frekwencja 12,62%)
Sołtyską wybrana została Nina Kozioł
Członkami rady sołeckiej zostali:
- Dorota Kuczek
- Marcin Nowak
- Witold Opiła

 

Protokoły Komisji Obwodowych:

Sołectwo Liczba
wyborców
Liczba
oddanych głosów
Frekwencja
Biskupice Radłowskie 831 143 17,21%
Brzeźnica 144 97 67,36%
Glów 171 68 39,77%
Łęka Siedlecka 199 51 25,63%
Niwka 735 334 45,44%
Przybysławice 389 124 31,88%
Radłów 2169 259 11,94%
Sanoka 185 45 24,32%
Siedlec 260 106 40,77%
Wał-Ruda 536 95 17,72%
Wola Radłowska 808 289 35,77%
Zabawa 681 124 18,21%
Zdrochec 317 40 12,62%
  Frekwencja w gminie 29,89%
r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.