Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Ulgi podatkowe dla małopolskich przedsiębiorców

wtorek, 06 czerwca 2023

Wsparcie Krakowskiego Parku Technologicznego dla firm.

Prowadzisz przedsiębiorstwo na terenie Małopolski lub powiatu jędrzejowskiego? Zgłoś się do Krakowskiego Parku Technologicznego. Możesz otrzymać wsparcie: zwolnienie z podatku dochodowego CIT lub PIT w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. 

Czym jest Polska Strefa Inwestycji?

Jest to instrument zwolnienia z podatku, który zastąpił funkcjonujące od ponad 20 lat wsparcie inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych. Ulga podatkowa w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) stanowi pomoc publiczną dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości nawet do 70% wartości realizowanej inwestycji.
Ulga podatkowa dostępna jest dla firm na terenie całej Polski, niezależnie od ich wielkości. Nawet mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z możliwości jakie daje Polska Strefa Inwestycji. Pomoc dla przedsiębiorstw wynikająca z tego programu pozwala zainwestować pieniądze w rozwój firmy i odliczyć od podatku dużą część wydatków inwestycyjnych. 

Kto może skorzystać ze wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji? 

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:

  • utworzyć nowy zakład,
  • zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
  • wprowadzić nowe produkty,
  • zmienić proces produkcyjny.

KPT

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie? 

O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI, znalazły się:

  • branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, ,środków transportu, chemiczny, sektor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, wyposażenia meblowego czy elementów drewnianych i metalowych),
  • firmy z sektora usług (informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

Co trzeba zrobić i ile można zyskać – decyzja o wsparciu
Skorzystanie ze zwolnienia podatkowego uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji o wsparciu. Decyzja wydawana jest na 12 lub 15 lat, co również uwarunkowane jest lokalizacją przedsięwzięcia.

Decyzja o wsparciu określa warunki jakie przedsiębiorca musi spełnić, aby móc korzystać ze zwolnienia, takie jak: przedmiot nowej działalności, lokalizacja inwestycji, czy minimalne koszty kwalifikowane, od wysokości których zależy kwota przysługującego zwolnienia.
Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:

  • 40% dla dużych firm
  • 50% dla średnich firm
  • 60% dla małych i mikro przedsiębiorstw, poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Np. mały przedsiębiorca inwestujący 2 mln zł na zakup gruntu, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 1 200 000 zł do wykorzystania przez 12 lub 15 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (1 200 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

Kto wydaje decyzję o wsparciu? 
Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego (w woj. świętokrzyskim) – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć tutaj lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT: 
email: strefa@kpt.krakow.pl tel. +48 690 950 600 

Inwestuj w Małopolsce i skorzystaj z ulgi!

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.