Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Uczczono Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

czwartek, 02 marca 2023

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym w Radłowie.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przeszli pod Ratusz, gdzie pod tablicą pamiątkową „Pamięci Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Radłowskiej” złożono symboliczne znicze.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Miejskim Centrum Kultury w Radłowie, gdzie swój program zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Radłowskiej.

Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i uczestnictwo w radłowskiej lekcji historii. Szczególne podziękowania kieruję do Panów Krzysztofa Kryzi oraz do Pana prof. Władysława Kryzi - pokoleniowych świadków wstrząsającej historii.

Dziękuję za udział w tej patriotycznej uroczystości: Panu Wiesławowi Krajewskiemu - posłowi na Sejm RP, Panu Józefowi Gawronowi - Wicemarszałkowi Województwa Małopolskiego, dyrektorom, nauczycielom, uczniom i pocztom sztandarowym szkół i jednostek OSP, harcerzom oraz mieszkańcom Miasta i Gminy Radłów.

Myślę, że przez wspólne, radłowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych oddaliśmy w pełni szacunek ludziom, którzy poświęcili Polsce wszystko – niejednokrotnie – życie. - Zbigniew Mączka burmistrz Radłowa.

Galeria

Fot. Anna M. Kędzior

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2023 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.