Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Skutecznie = bezpiecznie

czwartek, 14 listopada 2019

Interdyscyplinarna konferencja w zakresie profilaktyki przemocy.

Burmistrz Radłowa oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radłowie zapraszają na interdyscyplinarną konferencję w zakresie profilaktyki przemocy "Skutecznie = bezpiecznie" pod patronatem honorowym Starosty Tarnowskiego Romana Łucarza oraz Komendanta Miejskiego Policji w Tarnowie.

Tematyka konferencji dotyczy  zagadnienia  profilaktyki przemocy w rodzinie zwłaszcza w kontekście rodziny z problemem alkoholowym.  W lokalnych potencjałach poszukiwać będziemy nowych jakości profilaktycznych, z których  stworzyć można skuteczny system wsparcia i pomocy dziecku i rodzinie. Pomoc ta ujęta zostanie w silnym kontekście interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem współpracy i sieciowania działań lokalnych.

Konferencja jest adresowana do pedagogów i nauczycieli, pracowników pomocy społecznej,  Policji, kuratorów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników placówek wsparcia dziennego,  członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, członków grup roboczych, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wszystkich tych, którzy zawodowo zajmują się wsparciem dziecka i rodziny.
Konferencja jest inicjatywą, której celem jest kształtowanie świadomych postaw wobec przemocy i nawiązuje do ogólnoświatowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.

Termin i miejsce realizacji konferencji:
25 listopada 2019 r., godz. 9:00- 15:30
ul. Plac Kościuszki 5 (budynek OSP w Radłowie), 33-130 Radłów.

Zgłoszenia udziału należy przesyłać mailowo na adres: GKRPA.radlow@gmail.com

Udział jest bezpłatny.

Program konferencji.

 

Skutecznie

 

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.