Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Sektor Małych i Średnich Przedsiębiorstw z Małopolski

wtorek, 11 stycznia 2022

Business Boost for Małopolska 2

Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa ogłosił nabór, dla firm z sektora MŚP z Małopolski, na wyjazd targowy organizowany w ramach projektu pn.: „Business Boost for Małopolska 2”.
 
Do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy zainteresowani BEZPŁATNYM udziałem w targach „Twenty2X” w Hannoverze w Niemczech, mogą składać dokumenty rekrutacyjne za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bbm@umt.tarnow.pl lub papierowo w biurze Projektu, mieszczącym się w siedzibie Tarnowskiego Centrum Przedsiębiorczości, przy ul. Wałowej 10, pok. 1 w Tarnowie.

W ramach wyjazdu zapewniamy bezpłatnie:

 • Pobyt w Niemczech w terminie 21.03.2022 r.- 25.03.2022 r.;
 • Przelot samolotem z Krakowa do Niemiec i z powrotem;
 • Transport na miejscu, podczas całego pobytu;
 • Udział w Targach TWENTY2X 2022;
 • Pełne wyżywienie;
 • Zakwaterowanie w minimum 3 gwiazdkowym Hotelu;
 • Wydruk folderów promocyjnych;
 • Opiekę koordynatora wyjazdu;
 • Tłumacza j. niemieckiego;
 • Ubezpieczenie podczas wyjazdu.

Ofertę kierujemy do przedstawicieli małopolskich przedsiębiorstw MŚP, reprezentujących branże:

 • IT;
 • Design;
 • Social media;
 • Grafika;
 • Reklama;
 • Marketing (agencje);
 • Tworzenie stron internetowych;
 • Programowanie;
 • Sprzęt komputerowy;
 • Software;
 • Aplikacje mobilne;
 • Sztuczna inteligencja;
 • Startupy.

 

 


Szczegółowe informacje wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajdują się w linku poniżej:
https://tarnow.pl/Dla-firm-i-inwestorow/Projekty-i-wydarzenia/Business-Boost-For-Malopolska-2/NABOR
 
Zachęcam Państwa do skorzystania z naszej oferty. Pracownicy Wydziału Rozwoju Gospodarczego udzielą Państwu pomocy w zakresie wypełniania dokumentów rekrutacyjnych.
 
Z poważaniem
Anna Urbaś

Kierownik Projektu "Business Boost for Małopolska 2"
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miasta Tarnowa
ul. Wałowa 10, pok. 1, 33-100 Tarnów
tel.: +48 14 688 26 45, +48 14 688 28 20
kom: 665 100 437
email: bbm@umt.tarnow.pl
https://tarnow.pl

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020,
Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska,
Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki.
Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.