Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Samochody ciężarowe na ul. Brzeskiej

środa, 15 marca 2023

Kierowcy samochodów ciężarowych nie przestrzegają zakazu ograniczenia tonażowego na drodze powiatowej.

W związku z nieprzestrzeganiem zakazu ograniczenia tonażowego przez kierowców samochodów ciężarowych na ul. Brzeskiej i w miejscowości Brzeźnica, bardzo prosimy mieszkańców ul. Brzeskiej i Brzeźnicy o zgłaszanie każdego takiego przejazdu poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie działające już od sześciu lat. Jest to aplikacja mapowa, osadzona na państwowym Geoportalu, pozwalająca na komunikację na linii obywatel-policja.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Zgłoszenia można dokonywać poprzez stronę https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html
lub poprzez aplikacje Geoportal Mobile dostępną na Android i iOS 

Szczegółowy opis i instrukcja dostępna jest pod adresem: https://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,Krajowa-Mapa-Zagrozen-Bezpieczenstwa.html

O problemie tym, ponad miesiąc temu, zostało powiadomione Starostwo Powiatowe w Tarnowie oraz Komisariat Policji w Żabnie. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Radłowie obecny był Wicestarosta Jacek Hudyma, który dodatkowo został poinformowany o zaistniałej sytuacji i obiecał zamontowanie monitoringu na drodze powiatowej.

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.