Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Przybysławice. Otwarto biblioteczkę plenerową

środa, 03 sierpnia 2022

Mieszkańcy Przybysławic mogą korzystać już z plenerowej biblioteczki, która znajduje się na przykościelnym skwerze, w altanie nad stawem. Można tu czytać książki na miejscu, wypożyczać do domu, jak również wzbogacać biblioteczkę o nowe pozycje z własnych zasobów (Bookcrossing– popularna idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych). Podobne plenerowe punkty dostępu do książek działają w krajach zachodnich, a w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Biblioteczka będzie porządkowana i uzupełniana o nowe pozycje raz w tygodniu.

Za pomoc w zorganizowaniu biblioteczki pragniemy podziękować następującym osobom:

- pisarzowi Adamowi Tomczykowi (zakup materiałów, wykonanie półki, lakierowanie i jej montaż  oraz przekazanie legend ziemi radłowskiej z autorską dedykacją dla czytelników biblioteczki plenerowej,
-  dyrektorowi „Witospolu” Józefowi Szwiecowi za trzy książki wydane przez własną firmę,
- Małgorzacie Woźniak, radnej RM w Radłowie za wspieranie działań i przekazanie książki,
- poetce Irenie Niedzielko za dwa tomiki wierszy,
- pisarzowi Władysławowi Kurtyce za książkę „Wierzchosławice – z dziejów wsi”, 
- Mateuszowi Michalskiemu, za książkę współautorska z dedykacją,
- oraz pisarzowi Stanisławowi Marii Jankowskiemu i Marianowi Klimkowi - za setki książek.

Mieszkańcom Przybysławic życzymy milej lektury i wytchnienia, w tym urokliwym zakątku Przybysławic!

Galeria

Fot. Zbigniew Marcinkowski

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.