Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew

poniedziałek, 15 kwietnia 2024

 

 

Radłów, dnia 12 kwietnia 2024 r. 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Radłowa ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew gatunków jesion (4 szt. o obwodach od 58 cm do 63 cm) i wierzba (10 szt. o obwodach od 51 cm do 174 cm) oraz drobnych drzew o obwodach niewymagających zezwolenia na wycinkę na działce nr 1348 (droga między Państwem Remian i Państwem Buwaj) w Zabawie, stanowiącej własność Gminy Radłów. Drzewa są ponumerowane od 1 do 18.
       
1. Cena wywoławcza na przetarg wynosi brutto 50 złotych.
2. Wadium na przetarg w wysokości 20 złotych – należy wpłacać na konto gminy numer 10 8589 0006 0240 0000 0026 0004 w terminie do dnia 22 kwietnia 2024 r. (data księgowania na koncie gminy) W tytule wpłaty należy wpisać „przetarg – drewno opałowe w Zabawie”.
3. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 r. o godz. 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Radłowie przy ul. Kolejowej 7.
4. W przetargu mogą wziąć udział osoby legitymujące się dowodem wpłacenia wadium, którzy złożą oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i że przyjmują te warunki bez zastrzeżeń.
5. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli zwycięzca przetargu zrezygnuje z zakupu drewna.
6. Wadium, wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia drewna.
7. Uczestnikom przetargu, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone przed upływem trzech dni od dnia zakończenia przetargu.
8. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu, jego regulaminu oraz umowy sprzedaży można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Radłowie, pok. nr 8 (tel. 14 678-20-44 wew. 25) oraz u sołtysa wsi Zabawa. 
9. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

 

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.