Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Przekazanie wagi i narkotesterów

poniedziałek, 19 września 2022

W Urzędzie Miejskim w Radłowie odbyło się przekazanie sprzętu zakupionego na potrzeby Komisariatu Policji w Żabnie.

Specjalistyczny sprzęt w postaci wagi laboratoryjnej wraz z zestawem narkotesterów został zakupiony z funduszy Gminy Radłów.  O zakup specjalistycznej wagi wniósł Komendant Komisariatu Policji w Żabnie kom. Dominik Rzepecki w związku z rozwijającą się przestępczością narkotykową. 

- Urządzenie to pozwoli na sprawniejszą realizację czynności związanych z zatrzymaniem osób posiadających narkotyki. Dotychczas policjanci zmuszeni byli korzystać z urządzeń w ościennych jednostkach policji, co generowało dodatkowe koszty a zarazem czas. Od dziś mając swoje urządzenie jesteśmy bardziej mobilni, a co za tym wiąże, więcej czasu spędzamy w terenie. Również bardzo cennym zakupem są dla nas narkotestery, które to wykorzystywane są bardzo często do analiz ujawnionych przy osobach zatrzymywanych różnych środków. Z pewnością otrzymanie wagi wraz z testerami przyczyni się do skutecznej walki z osobami handlującymi narkotykami. Należy dodać, że w bieżącym roku policjanci z Komisariatu Policji w Żabnie zabezpieczyli już niecałe 4 kilogramy narkotyków. Z zabezpieczonych narkotyków można wyprodukować prawie 6 000 działek dilerskich o czarnorynkowej wartości ponad 160 000 zł.  – podsumowuje Komendant Komisariatu Dominik Rzepecki.

W przekazaniu urządzenia oraz testerów udział wzięli Burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka oraz Zastępca Burmistrza Wiesław Armatys, którzy to wręczyli wagę Kierownikowi Ogniwa Kryminalnego Komisariatu Policji w Żabnie asp. szt. Krzysztofowi Orwińskiemu. 

Przekazana waga to specjalistyczne urządzenie posiadające kalibrację, której dokładność wynosi 0.001 grama. Narkotestery służą natomiast do wstępnego badania ujawnionych środków i substancji, którymi można badać w zasadzie wszystkie rodzaje dostępnych na rynku narkotyków. 

Galeria

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2022 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.