Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Priorytetowe działania Policji na II połowę 2023 r.

środa, 12 lipca 2023

Kierownik Komisariatu Policji w Żabnie informuje o zadaniach priorytetowych Policji.

Od 1 lipca 31 grudnia 2023 r. Komisariat Policji w Żabnie wyznaczył miejsca objęte planem działań priorytetowych, a są nimi: miejscowość Wał-Ruda i Niwka.

Działania będą polegały na ograniczaniu zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsc publicznych, używania słów wulgarnych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wał Rudy (rejon sklepów, Domu Kultury OSP) oraz Niwki (rejon sklepu).

asp. szt. Mariusz Kosman
Kierownik Ogniwa ds. Prewencji
Komisariatu Policji w Żabnie

 

MIEJSCA OBJĘTE PLANEM DZIAŁAŃ PRIORYTETOWYCH

KOMISARIAT  POLICJI  ŻABNO

 

LP

Nazwisko i imię funkcjonariusza

Numer rejonu służbowego

Zadanie priorytetowe

 (zakładany cel do osiągnięcia)

Czas realizacji

 

1

mł. asp. Dawid  Dziedzic

Rejon IV

0064

MIEJSCE : Wał Ruda  rejon sklepów,  Domu Kultury i OSP.

Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsc publicznych, używania słów wulgarnych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Wał Rudy.

/ograniczenie  powyższego zjawiska/

planowany czas realizacji

01.07.2023 – 31.12.2023 roku

2

mł. asp. Krzysztof  Nowak

Rejon V

0065

MIEJSCE : Niwka  rejon sklepu.

Cel do osiągnięcia: ograniczenie zjawiska spożywania alkoholu, zanieczyszczania miejsc publicznych, używania słów wulgarnych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Niwki.

/ ograniczenie powyższego zjawiska/

planowany czas realizacji

01.07.2023 – 31.12.2023 roku

 

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2023 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.