Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Powrót ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu

piątek, 19 marca 2021

Urząd Miejski w Radłowie ogranicza bezpośrednią obsługę klientów.

Szanowni Państwo!

W związku z ponownym wprowadzeniem od dnia 20 marca 2021 r. na obszarze całego kraju ograniczeń, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców, działając zgodnie z zaleceniem Rządu, Urząd Miejski w Radłowie od 22 marca 2021 r. wprowadza ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klienta. Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie.

Wszystkie sprawy administracyjne bądź inne związane z funkcjonowaniem Gminy Radłów, prosimy załatwiać z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

W sprawach ważnych, niecierpiących zwłoki, możliwy jest kontakt osobisty, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Do dnia 9 kwietnia 2021 r. zawiesza się  przyjmowanie interesantów w sprawach:

  • wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie - można kontaktować się telefonicznie z Panią Kazimierą Pasterską pod nr tel. 604093133 lub zgłosić się do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Tarnowie, ul. Mostowa 14
  • ubezpieczeń -  Pan Tadeusz Marszałek zawiesza swój dyżur w Urzędzie Miejskim w Radłowie.

 

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informuje, że od dnia 22 marca br. do odwołania Urząd Miejski w Radłowie zawiesza osobiste udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej. Od 23 marca br. przechodzimy na system udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. teleporada). W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy prawnej, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, proszone są o kontaktowanie się z Wydziałem Rozwoju Powiatu - tel. 14 68 83 327.

Poniżej podajemy numery telefonów, przykłady spraw, które można załatwić bez konieczności wizyty w Urzędzie:

Biuro Obsługi Klienta
tel. 14 678 20 44

Adres e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl
Adres skrytki ePUAP: /79r2b1ege2/skrytka

Uprawomocnienia Decyzji Administracyjnych/Postanowienia – po uprzedniej informacji telefonicznej – klient pozostawia dokumenty w urnie, bądź przesyła pocztą tradycyjną, zwrotnie otrzymuje przesyłką pocztową.

Urząd Stanu Cywilnego:

- tylko zgłoszenie zgonu - osobiście - po uprzedniej informacji telefonicznej (klient będzie czekał przy wejściu do budynku - dokumenty zostaną przygotowane i doręczone oczekującemu)
- wszystkie pozostałe sprawy - bez kontaktu osobistego z klientem (wydawanie aktów, dokumentów, zaświadczeń, sprawy ślubów itp.) - telefoniczne ustalenia szczegółów z klientem, wniosek przez ePUAP, wniosek na dzienniku podawczym lub pocztą + wysyłka dokumentu pocztą (zgodnie z terminami KPA) - tel. 14 678 20 44 wew. 21

Profil Zaufany:

Wymagany jest aktualny dowód osobisty. Potwierdzamy po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel. 14 678 20 44 wew. 14

Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste:

- tylko pilny odbiór dowodu osobistego - po uprzednim telefonie - pracownik przygotuje dokumenty i wyda oczekującemu przy wejściu do budynku
- wszystkie pozostałe sprawy - bez kontaktu osobistego z klientem ( składanie wniosków o dowody osobiste, wydawanie zaświadczeń, meldunki itp.) - telefoniczne ustalenie szczegółów z klientem, wniosek przez ePUAP, wniosek na dzienniku podawczym lub pocztą + wysyłka dokumentu pocztą (zgodnie z terminami KPA) - tel. 14 678 20 44 wew. 16

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:

- wszystkie zaświadczenia, wnioski o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności podatków, deklaracje na podatek i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez kontaktu fizycznego z klientem – telefoniczne ustalenia szczegółów z klientem, wniosek przez ePUAP, wniosek na dzienniku podawczym lub pocztą + wysyłka dokumentu pocztą (zgodnie z terminami KPA)
- tylko nie cierpiące zwłoki sprawy wymagające wyjaśnienia lub uzgodnienia – osobiście – po uprzedniej informacji telefonicznej
- kasa nieczynna do odwołania
Tel. (14) 678 20 44 wew. 22

Geodezja i Ochrona Środowiska

- tylko uprawomocnienie decyzji – osobiście – po uprzedniej informacji telefonicznej, klient pozostawia dokumenty w urnie, zwrotnie otrzymuje przesyłką pocztową
- przyjmowanie wniosków dotyczących wymiany pieca na eko-groszek i pelet
- wszystkie pozostałe sprawy – bez kontaktu osobistego z klientem – tel. (14) 678 20 44 wew. 26

Referat Inwestycji, Planowania Przestrzennego

- wszystkie sprawy bez kontaktu osobistego z klientem

Wnioski o:
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
Przeniesieniu uprawnień od decyzji;
Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki.
Wnioski dostępne są na stronie UM w Radłowie i mogą być po uzupełnieniu wysłane pocztą tradycyjną, poprzez platformę ePUAP, bądź wrzucane do urny.

Informacje dotyczące składania wniosków do CEIDG

Wpłaty odnośnie zaświadczeń i innych dokumentów, prosimy dokonywać na Numer Konta Bankowego:

Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział w Radłowie
Plac Kościuszki 3/1, 33-130 Radłów
91 8589 0006 0240 0000 0026 0001

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – tel. 14 678 20 03, ops.radlow@op.pl

Zakład Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Niwce – tel. 609 002 601 – woda, 725 407 100 – oczyszczalnia

Prosimy państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco.

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego

Wniosek

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.