Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Podziękowanie za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Wiesława Armatysa

środa, 13 września 2023

W związku z wczorajszą uroczystością pogrzebową Zastępcy Burmistrza Radłowa, śp. Wiesława Armatysa, chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim za tak liczną obecność, Wasze serdeczne słowa oraz wyrazy współczucia podczas ostatniego pożegnania śp. Wiesława.

Wasze wsparcie i życzliwość okazana w tym trudnym czasie było nieocenione. Słowa podziękowania kieruję do ks. dr. Jana Gębarowskiego za piękną i wzruszającą ceremonię pogrzebową. 

Dziękuję za pamięć Witoldowi Kozłowskiemu Marszałkowi Województwa Małopolskiego. Dziękuję za obecność Poseł na Sejm RP Urszuli Augustyn, Marcie Malec-Lech, Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego, Ryszardowi Pagaczowi I Wicewojewodzie Małopolskiemu, Romanowi Ciepieli Prezydentowi Tarnowa, Starostom Powiatu Tarnowskiego, Burmistrzom i Wójtom zaprzyjaźnionych miast i gmin, przedstawicielom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Klubowi Seniora, Kołom Gospodyń Wiejskich, przedstawicielom i delegacjom ze szkół, jednostkom pomocniczym Gminy Radłów; Środowiskowemu Domu Samopomocy w Siedlcu, Gminnemu Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radłowie.

Od samego początku, od 2 stycznia 2011 r. śp. Wiesław Armatys, gdy objął funkcje zastępcy burmistrza, a równocześnie sekretarza gminy, każdego dnia pracował dla jej dobra i rozwoju. Każdą sprawę, najmniejszy problem rozwiązywał z należytą powagą. Każdą osobę traktował z należnym szacunkiem i zrozumieniem. Był w pełni profesjonalnym samorządowcem, osobą niezwykle skromną, nie przypisującą sobie żadnych zasług. To co dokonało się przez ostatnie kilkanaście lat w gminie, to jak wszyscy wiemy, w dużej mierze jego zasługa. Na zawsze będzie w naszej pamięci. Moc podziękowań za Jego pracę i wspaniałą atmosferę jaką tworzył wokół siebie, w pracy oraz w życiu osobistym. 

Jestem wdzięczny za Waszą obecność, okazany szacunek i piękną modlitwę, która towarzyszyła w ostatnim pożegnaniu. 

Zbigniew Mączka 
Burmistrz Radłowa

"Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, bo zostawili ślady w naszych sercach"

Galeria

Fot. Benedykt Wierzbicki

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.