Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Podziękowanie

piątek, 21 lutego 2020

Podziękowania dla wszystkich przybyłych gości na otwarcie Miejskiego Centrum Kultury.

Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Gminy Radłów!

Z ogromną przyjemnością pragnę Państwu podziękować za przybycie w ostatni piątkowy wieczór do Miejskiego Centrum Kultury w Radłowie. Dla wszystkich był to czas walentynkowy. Minął już tydzień, a w nas wciąż żywe są emocje z minionego uroczystego otwarcia nowego domu dla wydarzeń kulturnych w gminie Radłów.

Wiele osób przyczyniło się do tego, abyśmy mogli świętować otwarcie Miejskiego Centrum Kultury i już wkrótce cieszyć się korzystaniem z tego obiektu. Na początku otwarcia gali, uroczystego aktu poświęcenia budynku dokonał proboszcz parafii pw. Świętego Jana Chrzciciela w Radłowie – Ksiądz Prałat Janusz Maziarka. W tym miejscu składam serdeczne podziękowanie za wieloletnią współpracę.

 

Z okazji otwarcia przekazano również listy gratulacyjne:

Urszula Augustyn
Urszula Augustyn – Poseł na Sejm RP

 

Kosiniak
Władysław Kosiniak-Kamysz – Prezes PSL

Mleczko
Prof. dr hab. Edward Mleczko

Rzepecki
 Podkom. Dominki Rzepecki – Komendant Komisariatu Policji w Żabnie.

Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi:
– Pani Marszałek – Marta Malec-Lech – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego,
– Pan Wojciech Skruch – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Komisji Budżetowej, Mienia i Finansów oraz Audytu,
– Pan Marek Podraza  - Radny Powiatu Tarnowskiego,
– Pani Marta Herduś – Burmistrz Żabna,
– Pan Krzysztof Kaczmarski – Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej,
– Pan Leszek Ząbkowski – Zastępca Burmistrza Wojnicza,
– Pan Marek Karaś – Wójt Gminy Rzepiennik Strzyżewski,
– Pan Paweł Chojnowski – Dyrektor Dąbrowskiego Domu Kultury,
– Pan podkom. Dominik Rzepecki – Komendant Komisariatu Policji w Żabnie,
– Pan prof. dr hab. Edward Mleczko – Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Radłów, Prorektor AWF-u,        
– Pan dr hab. inż. prof. PK Mariusz Maślak –  Członek Zarządu Komisji Budownictwa na Polskiej Akademii Nauk oddział w Krakowie, radłowianin,
– Pan Piotr Kapera – Przewodniczący Rady Miejskiej w Radłowie,
– Państwo Radni i Sołtysi Miasta i Gminy Radłów obecnej kadencji i poprzednich kadencji, którzy podjęli decyzję o powstaniu tego obiektu;
– Przedstawiciele Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej,
– Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Radłów,
– Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Radłów,
– Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych i Stowarzyszeń, w szczególności Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Radłów,
– Przedsiębiorcy z terenu gminy Radłów i okolic
oraz Wy licznie przybyli Drodzy Mieszkańcy Gminy Radłów.

Podziękowania za zaangażowanie i pomoc przy realizacji inwestycji otrzymali:
– Zarząd Województwa Małopolskiego – przekazano na ręce pani Marty Malec-Lech,
– Stanisław Sorys – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego,
– Roman Łucarz – Starosta Tarnowski – przekazano na ręce Radnego Powiatu Marka Podrazy,
– Mariusz Przęczek – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tarnowie,
– mgr inż. arch. Agata Kita-Kosowska – Architekt – AKKA Pracownia Architektoniczna S. C.,
– mgr inż. arch. Andrzej Kosowski – Architekt – AKKA Pracownia Architektoniczna S. C.,
– Kazimierz Kołodziej – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
– Jacek Pieprz – wykonawca inwestycji – firma FAS-BUD,
– Wiesław Armatys – Zastępca Burmistrza Radłowa,
– Marta Cegielska – Skarbnik Urzędu Miejskiego w Radłowie,
– Joanna Kopeć – Pracownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
– Andrzej Janicki – Pracownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
– Tomasz Gdowski – Pracownik Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji,
– Maksymilian Pochroń – Informatyk,
– Andrzej Kopacz – Emerytowany Referatu Planowania Przestrzennego i Inwestycji.

Pomimo różnych przeszkód, byli i są ludzie dzięki którym, udało się zrealizować to ogromne przedsięwzięcie. Serdecznie za nich dziękuję.

Bardzo dziękuję Wam wszystkim Państwu za udział w uroczystym otwarciu Miejskiego Centrum Kultury w Radłowie i zapraszam na kolejne imprezy, które będą się tutaj odbywały.

Zbigniew Mączka
Burmistrz Radłowa

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2020 r.

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.