Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Podpisanie umów na termomodernizację

piątek, 14 lipca 2017

W Urzędzie Miejski w Radłowie nastąpiło podpisanie umów z wykonawcami na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej.

Wartość całej inwestycji to ok. 3,34 mln zł. Wysokość dofinansowania jakie otrzymała Gmina Radłów to  43 %. W ramach zadania wykonana zostanie termomodernizacja 4 budynków na naszym terenie tj.: budynek Zespołu Szkół w Radłowie, w którym wykonane zostaną ocieplenie i modernizacja systemu grzewczego, budynek szkoły w Biskupicach Radłowskich, w którym zakres prac obejmie ocieplenie i modernizację kotłowni, budynek szkoły w Woli Radłowskiej, gdzie wykonane zostaną prace dot. ocieplenia, wymiany okien i drzwi a także modernizacji instalacji c.o. oraz budynek Urzędu Miejskiego w Radłowie, w którym wykonane zostanie ocieplenie, wymiana okien i drzwi oraz modernizacja instalacji c.o.

Dodatkowo przy Zespole Szkół w Radłowie zostaną wykonane: opaska wokół budynku szkoły, drenaż, kanalizacja deszczowa, a także nawierzchnia parkingu z kostki brukowej. W szkołach w Biskupicach Radłowskich oraz Woli Radłowskiej zostaną docieplone kominy i wykonane instalacje odgromowe.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SPR oraz budżetu Gminy Radłów

UE

Podpisanie umów na termomodernizację

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.