Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Piknik Rodzinny

środa, 04 lipca 2018

W sobotę 30 czerwca 2018 r. na stadionie sportowym w Radłowie odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez Klub „Radłovia” Radłów i partnerów: Gminę Radłów, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Radę Rodziców Zespołu Szkół w Radłowie, Stowarzyszenie „START” w Radłowie oraz OSP w Radłowie.

Pomysł zorganizowania pikniku był odpowiedzią Rady Rodziców ZS w Radłowie oraz klubu Sportowego „Radłovia” na prowadzone od kilku miesięcy działania przez Radnego Powiatowego Marka Podrazę we współpracy z Fundacją „Fabryki Marzeń”, dotyczące udzielenia wsparcia materialnego Panu Robertowi Traczowi samotnie wychowującemu pięcioro dzieci w bardzo trudnych warunkach lokalowych w Bobrownikach Małych. Głównym celem organizowanej pomocy jest całkowita przebudowa domu R. Tracza, w tym remont dachu, utworzenie dodatkowych pokoi w poddaszu, wymiana ogrzewania i instalacji elektrycznej, przebudowa pomieszczeń wewnętrznych oraz docieplenie budynku.

      W programie Pikniku Rodzinnego znalazł się Turniej Piłki Nożnej grup Miejsko – Gminnej Akademii Sportu, mecz drużyn mieszanych z udziałem rodziców dzieci trenujących w Akademii, mecz pokazowy Radłovia Radłów – OLD BOYS Radłów oraz gry i zabawy dla dzieci z nagrodami. Koordynatorami zawodów sportowych byli Rafał Łoboda i Marek Kowalik, a z ramienia Urzędu Miejskiego – Kamil Sobota. Zawodom sportowym towarzyszyły liczne atrakcje dla dzieci: euro bungee, zjeżdżalnia, place zabaw, przygotowane przez Rajtek, oraz późnym wieczorem zabawa taneczna. Ważnym punktem programu pikniku była loteria fantowa prowadzona przez Pawła Jachimka, w której najbardziej atrakcyjnymi nagrodami były dwa rowery. Dzięki licznym sponsorom udało się pozyskać ponad 100 różnych nagród rzeczowych przekazanych przez lokalnych przedsiębiorców oraz radnego Marka Podrazę, takich jak piłki, vouchery rehabilitacyjne, zabawki, gry, kosmetyki, książki, itp.

     Najważniejszym celem pikniku była zbiórka datków do puszek dla rodziny Pana Roberta Tracza z przeznaczeniem na remont jego domu w Bobrownikach Małych. Doceniając znaczenie tego przedsięwzięcia w pikniku wzięli udział Pan Zbigniew Mączka - Burmistrz Miasta i Gminy Radłów, Pan Zbigniew Drąg - Wójt Gminy Wierzchosławice oraz Marek Podraza Radny Powiatu Tarnowskiego. Zbiórka prowadzona była przez przedstawicielki Rady Rodziców Zespołu Szkół w Radłowie: Anetę Szkarłat, Joannę Bocoń i Joannę Rygielską. Ze zbiórki do puszek oraz z loterii fantowej uzyskano kwotę 3263,34 zł  i 100 koron szwedzkich. Tę kwotę przekazano Panu Robertowi Traczowi z przeznaczeniem na prace remontowe.
   

     Za ogromne zaangażowanie w organizację tego przedsięwzięcia serdecznie dziękuję wszystkim podmiotom i osobom. Dzięki Wam rodzina Roberta Tracza może wierzyć w zwyczajną ludzką życzliwość i empatię.  Jeśli Państwo uznacie za stosowne wesprzeć to przedsięwzięcie, to zawsze można przyłączyć się do organizowanej przeze mnie akcji pomocowej, gdyż remont domu R. Tracza będzie trwał jeszcze co najmniej dwa miesiące.

Radny Powiatu Tarnowskiego Marek Podraza

Piknik Rodzinny

Fot. Marek Podraza

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie PDF

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja PDF

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy.

Wniosek.doc

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Opis

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

Uchwała Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2019 rok
Uchwała Nr III/11/18 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XV/108/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XV/109/15 RADY MIEJSKIEJ W RADŁOWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVII/326/17 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 27 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XV/110/15 Rady Miejskiej w Radłowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Opis

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1/A

dt-1a-zalacznik-do-deklaracji-dt-1-na-podatek-od-srodkow-transportowych-na-2019-r..pdf

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym – ZL-1/B

Osoby Prawne

ZL-1/B .doc
ZL-1/B PDF

Dane o nieruchomościach leśnych – ZL-1/A

Osoby Prawne

ZL-1/A .doc
ZL-1/A PDF

Deklaracja na podatek leśny – DL-1

Osoby Prawne

DL-1 .doc
DL-1 PDF

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnych – ZR-1/B

Osoby Prawne

ZR-1/B .doc
ZR-1/B PDF

Dane o nieruchomościach rolnych – ZR-1/A

Osoby Prawne

ZR-1/A .doc
ZR-1/A PDF

Deklaracja na podatek rolny – DR-1

Osoby Prawne

DR-1 .doc
DR-1 PDF

Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości – ZN-1/B

Osoby Prawne

ZN-1/B DOC
ZN-1/B PDF

Dane o nieruchomościach – ZN-1/A

Osoby Prawne

ZN-1/A .doc
ZN-1/A PDF

Deklaracja na podatek od nieruchomości - DN-1

Osoby Prawne

DN-1 PDF
DN-1 .doc

Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych dla osób fizycznych

Osoby fizyczne

INF-1/Z DOC
INF-1/Z PDF

Informacja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Osoby fizyczne

INF - 1 DOC
INF - 1 PDF

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.