Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Patriotyczne śpiewanie w Przybysławicach

poniedziałek, 13 listopada 2023

 „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo”

Biesiada Pieśni Patriotycznej była jedną z inicjatyw, jaką podjęliśmy w naszej szkole 10 lat temu, aby uczcić Święto Niepodległości obchodzone corocznie 11 listopada.

Jednym z jej głównych założeń jest wspólne świętowanie, integracja środowiska lokalnego oraz patriotyczne i kulturalne wychowanie dzieci i młodzieży. Poprzez taką formę spotkań wyrażamy nasz patriotyzm, przywiązanie do tradycji i miłość do małej Ojczyzny.

Do współtworzenia wydarzenia – wspólnie z nami – przyłączyły się Rada Rodziców, parafialna schola, KGW „Nad Stawem” w Przybysławicach.

W tym roku Biesiada rozpoczęła się w parafialnym kościele montażem słowno – muzycznym pod tytułem „Znicze Pamięci”, w który włączyli się: rodzice, absolwenci  i uczniowie naszej szkoły. Po nim uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz proboszcz Wojciech Janczura. Udział w niej wzięły również poczty sztandarowe OSP z Przybysławic i Pasieki Otfinowskiej. Wieczorem w szkole miała miejsce impreza środowiskowa, zwana Biesiadą Pieśni Patriotycznej, która cieszy się rosnącym zainteresowaniem społeczności lokalnej. Przybyłych gości powitał p. prezes Stowarzyszenia Wiesław Głowa oraz  p. dyrektor Monika Wybraniec.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele kilku pokoleń – począwszy od uczniów i  absolwentów naszej szkoły, poprzez ich rodziców, rodzeństwo, aż po pokolenie seniorów. Nasze spotkanie uświetnił Jakub Wybraniec piękną grą na trąbce utworów patriotycznych. To była prawdziwa biesiada! Naszemu spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmosfera, gromki śpiew pieśni patriotycznych i tradycyjne polskie jedzenie. Był smalec, pierogi, łazanki, kiszone ogórki i słodkie rarytasy przygotowane przez Rodziców klasy I i II oraz Panie z KGW, które realizowały projekt przy wsparciu Gminy Radłów.

To spotkanie na długo zapadnie w pamięci uczestników i zaproszonych gości. Uroczystość połączona była z  rozstrzygnięciem konkursu  plastycznego dla uczniów naszej szkoły „Kocham Polskę za…”,  wzięło w nim udział 21 osób. Jesteśmy pewni, że w przyszłym roku właśnie w ten sposób uczcimy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Dorota Pochroń

Galeria

r

Kategorie spraw urzędowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

11.01.2022

Wniosek o wycinkę .docx
Wniosek o wycinkę .pdf

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2024 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.