Pokaż
menu
boczne

Aktualności

Otwarcie Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich

niedziela, 20 czerwca 2021

Mieszkańcy Biskupic Radłowskich i Gminy Radłów mogą cieszyć się z nowoczesnego wielofunkcyjnego obiektu użyteczności publicznej.


Źródło: Starnowa.tv

W programie uroczystego otwarcia wystąpiły zespoły działające w Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich: Zespół Regionalny "Biskupianie", niedawno reaktywowana grupa dziecięca "Mali Biskupianie", tancerze ze Sportowego Klubu Tańca Latino Gabriela Skiby, szkoła Kung-fu pod opieką Krzysztofa Wabno. Dom Kultury został symbolicznie otwarty poprzez przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości.

Głos zabrali burmistrz Radłowa Zbigniew Mączka, Poseł na Sejm RP Urszula Augustyn, Posła na Sejm RP Wiesław Krajewski, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciecha Skruch i Radny powiatu tarnowskiego Marek Podraza.

Wręczono podziękowania i statuetki za zasługi dla rozwoju wsi Biskupic Radłowskich: pani Annie Błażej, pani Elżbiecie Wiśniewskiej-Woźniczki, panu radnemu Zbigniewowi Madejowi, panu sołtysowi Kazimierzowi Sarneckiem oraz panu Tadeuszowi Adamskiemu.

Poza tym nagroda specjalna trafiła do pani Bernadety Moskal za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w realizacji wszelkich przedsięwzięć i dla pana Rafała Cegielskiego za napisanie wniosków, dzięki, którym Dom Kultury w Biskupicach Radłowskich został wyremontowany.

Podziękowanie wręczono także przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego za pomoc finansową i wsparcie przy realizacji projektów.

Poczęstunek dla mieszkańców i zaproszonych gości przygotowała grupa "Kulinarni Biskupianie".

Droga do obecnego stanu budynku była długa i wymagała dużego zaangażowania wielu osób. Przebiegała w trzech etapach:
I etap – rozpoczął się w 2010 r. uzyskaniem dofinansowania ze środków PROW 2007-2013 w ramach programu „Odnowa wsi”. W ramach tego programu, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie otrzymało dofinansowanie na modernizacje trzech obiektów instytucji kultury, tj. DK w Biskupicach Radłowskich, DK w Wał-Rudzie oraz Domu Ludowego w Brzeźnicy. Łączna wartość w/w inwestycji wynosiła 700 000 zł, w tym wkład własny Gminy Radłów – 377 234 zł, a dotacja ze środków PROW – 332 776 zł. W tym na DK w Biskupicach Radłowskich przypadło odpowiednio 370 534 zł, z czego wkład własny Gminy Radłów wyniósł 196 699 zł. W ramach I etapu wykonano nową konstrukcję i pokrycie dachu, termomodernizację całego obiektu i wymieniono stolarkę zewnętrzną.

II etap – tuż po zakończeniu remontu podjęto skuteczne starania o pozyskanie środków na modernizację i doposażenie filii bibliotecznej w Biskupicach Radłowskich. Ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Infrastruktura Bibliotek +” otrzymano dofinansowanie na kwotę 102 946 zł. Uzyskano również ze środków Województwa Małopolskiego dofinansowanie do wkładu własnego w kwocie 85 000 zł. Łączna wartość inwestycji wyniosła 262 104 zł. Wkład własny gminy wyniósł 74 158 zł. W ramach zadania wykonano prace budowlane oraz doposażono kompleksowo filię biblioteczną. Projekt zrealizowano w 2012 r.

III etap – W 2017 rozpoczęto procedurę aplikowania o pozyskanie środków na dokończenie procesu modernizacyjnego DK w Biskupicach Radłowskich. Wówczas otrzymano dofinansowanie w wysokości 500 000 zł. W ramach PROW 2014-2020 na realizacje zadania pn. Rozbudowa i przebudowa części istniejącego budynku Domu Kultury w zakresie kuchni z zapleczem i sali wielofunkcyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 885/3 w Biskupicach Radłowskich, gmina Radłów. Łączna kwota inwestycji wyniosła 1 311 230,95 zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 811 230,95 zł. W ramach przedmiotowej operacji rozbudowano dom kultury o kuchnię, zaadaptowano podpiwniczenie sceny na garderoby i zaplecze socjalne, zmodernizowano salę widowiskową i scenę. Projekt autorstwa Agaty i Andrzeja Kosowskich.

Łączna kwota trzech etapów modernizacji DK w Biskupicach Radłowskich wyniosła blisko 2 mln zł, z czego wkład własny gminy wyniósł 1 082 088 zł.

Otwarcie Domu Kultury w Biskupicach Radłowskich

Fot. Maksymilian Pochroń

Kategorie spraw urzędowych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów

Opis

Zgłoszenie zamiaru usunięcia .docx
Zgłoszenie zamiaru usunięcia .pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów

Opis

Wniosek o wycinkę .pdf
Wniosek o wycinkę .docx

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków

Opis

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków PDF
zgl-ewid-szamb-20210804.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opis

Deklaracja

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Opis

Wniosek.doc

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania

Opis

Informacja.doc

Wniosek o dofinansowanie z budżetu Gminy Radłów prac związanych z usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz siedzib instytucji

Opis

Wniosek.docx

Wydanie wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Radłów

Wniosek.doc

Wniosek o określenie wstępnych warunków zjazdu z drogi gminnej/powiatowej.

Wniosek.doc

Wniosek o wyrażenie zgody na dojazd drogą będącą własnością Gminy.

Wniosek.doc

W przypadku planowanego nowego zjazdu z drogi wojewódzkiej dołączyć wstępne warunki RDW w Tarnowie ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wniosek.doc

Informacja o urządzeniach melioracji wodnych w rejonie lokalizacji inwestycji.

Wstępne oświadczenie

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami

Opis

ceidg-1-v1.06z.pdf

Formularz CEIDG-1 bez załączników

ceidg-1-v1.06.pdf

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Opis

Wniosek PDF

 

Podatki i opłaty lokalne na 2021 r.

 

Urząd Miejski w Radłowie

ul. Kolejowa 7
33-130 Radłów

NIP: 873-10-01-716
REGON Gminy Radłów: 851660915
REGON Urzędu Miejskiego w Radłowie: 000545656

Pokaż na mapie

Kontakt

tel.: 14 678-20-44

tel.: 14 678-20-73

fax: 14 678-28-18

e-mail: sekretariat@gminaradlow.pl

Godziny urzędowania

Dzień Godzina
Poniedziałek 7:30 - 17:00
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:00
Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych została współfinansowana ze środków Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz projektu „Wdrożenie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych - ePUAP w gminie: Wierzchosławice, Pleśna, Radłów, Szczurowa, Zakliczyn” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.